Przejdź do treści

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 19 września 2012r., wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w obrębie ewidencyjnym OTW Wilga gm. Wilga, oznaczonych jako działki gruntu nr: 551 o pow. 0,2519 ha, 564 o pow. 0,2519 ha, 536 o pow. 0,2519 ha, 565 o pow. 0,3779 ha i 579 o pow. 0,2519 ha, które przeznaczone zostały do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych, stosownie do przepisu art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje:

Komisja Przetargowa w składzie:

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU!

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje:

Komisja Przetargowa w składzie:

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU!

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WYWŁASZCZENIOWEGO

Drukuj

Na podstawie art. 113 ust. 5 i 6, art. 115 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651, ze zm.) – Starosta Powiatu Garwolińskiego zawiadamia o wszczęciu z urzędu z dniem 6 września 2012r. postępowania wywłaszczeniowego w celu pozbawienia prawa własności nieruchomości gruntowych o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych we wsi Władysławów gm. Żelechów, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

1) nr 992/2 o pow. 0,0058 ha,

2) nr 988/2 o pow. 0,0064 ha.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WYWŁASZCZENIOWEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, położonej w Miętnem gm. Garwolin.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje, że w dniu 23 października 2012r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15 (budynek A, pokój Nr 4 na parterze), zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, położonej w Miętnem gm. Garwolin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1072 o pow. 0,0155 ha.

Czytaj więcej: INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

OGŁOSZENIE O PRZEATRGACH!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa:

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O PRZEATRGACH!

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGÓW!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje, że w dniu 18 września 2012r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15 (budynek A, pokój Nr 4 na parterze), zostaną przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, położonych w Garwolinie przy ulicy Andersa:

Czytaj więcej: INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGÓW!

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, położonych w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym Wilga gm. Wilga.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje, że w dniu 9 października 2012r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15 (budynek A, pokój Nr 4 na parterze), zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, położonych w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym Wilga gm. Wilga, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 627 o pow. 0,3628 ha, 611 o pow. 0,2519 ha, 1926 o pow. 3,0030 ha, 2774/2 o pow. 0,1784 ha, 2767/3 o pow. 0,3775 ha, 2771 o pow. 0,2394 ha, 630 o pow. 0,2519 ha, 2600/12 o pow. 1,3729 ha, 608/3 o pow. 0,0419 ha, 612 o pow. 0,2515 ha, 631 o pow. 0,2515 ha i 626/2 o pow. 0,0868 ha.

Czytaj więcej: INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews