Przejdź do treści

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje

Drukuj

    że w dniu 20 września 2011 r. zostaną przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, położonych w Garwolinie przy ulicy Andersa, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 5844/16 o pow. 0,1085 ha i 5844/17 o pow. 0,1055 ha.

            Szczegółowych informacji o przetargach udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie (w godz. 8oo – 16oo) lub telefonicznie pod nr tel. (025) 68-43-261 wew. 37.

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje

Drukuj

że w dniu 13 września 2011 r. zostaną przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, położonych w Garwolinie przy ulicy Andersa, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 5844/12 o pow. 0,1085 ha i 5844/13 o pow. 0,1085 ha.

            Szczegółowych informacji o przetargach udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie (w godz. 8oo – 16oo) lub telefonicznie pod nr tel. (025) 68-43-261 wew. 37.

 

I N F O R M A C JA

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 18 lipca 2011r. wykaz nieruchomości Powiatu Garwolińskiego, położonej w Miętnem gm. Garwolin, oznaczonej jako działka gruntu nr 397/2 o pow. 0,1823 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Bliższe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Garwolinie w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (w godz. 8oo – 16oo) lub telefonicznie pod nr tel. (025) 68-43-261 wew. 

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa

Drukuj

STAROSTA POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

ogłasza

przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa:

Czytaj więcej: Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa

Drukuj

STAROSTA POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

ogłasza

przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa:

Czytaj więcej: Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa

Informacja

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje, że w dniu 6 września 2011 r. o godz. 1200, zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, położonej Miętnem gm. Garwolin, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1064/2 o pow. 0,3603 ha.

            Szczegółowych informacji o przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie (w godz. 8oo – 16oo) lub telefonicznie pod nr tel. (025) 68-43-261 wew. 37.

Informacja

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje, że w dniu 6 września 2011 r. o godz. 1000, zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, położonej Miętnem gm. Garwolin, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1062/19 o pow. 0,1058 ha.

            Szczegółowych informacji o przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie (w godz. 8oo – 16oo) lub telefonicznie pod nr tel. (025) 68-43-261 wew. 37.

Ogłoszenie o przetargu

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego działki numer 1062/19 położonej w Miętnem gm. Garwolin.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego działki numer 1064/2 położonej w Miętnem, gm. Garwolin.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o przetargu

Informacja

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 20 czerwca 2011r., wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Przedmiotem zbycia jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Nr 50 o pow. użytkowej 26,m2, położonego w budynku w Garwolinie przy ul. Stacyjnej 53.

Czytaj więcej: Informacja

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews