Przejdź do treści

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 19 lipca 2012r., wykaz nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, położonej w Garwolinie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2461/1 o pow. 11,2199 ha, która przeznaczona została do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 26 czerwca 2012r., wykaz nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, położonej w Miętnem gm. Garwolin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1072 o pow. 0,0155 ha, która przeznaczona została do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 11 czerwca 2012r., wykaz nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, położonych w Garwolinie przy ulicy Andersa, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 5844/16 o pow. 0,1085 ha i 5844/17 o pow. 0,1055 ha, które przeznaczone zostały do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 14 maja 2012r. wykaz nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, o ogólnej pow. 6,6695 ha, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 627, 611, 1926, 2774/2, 2767/3, 2771, 630, 2600/12, 608/3, 612, 631 i 626/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Ośrodek Turystyczno – Wypoczynkowy Wilga, gm. Wilga, które przeznaczone zostały do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

INFORMACJA STAROSTY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

Drukuj

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7 i art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, ze zm.), informuję o zamiarze wywłaszczenia na cel publiczny, jakim jest przebudowa – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Promnik w km. 20+500÷33+500 oraz budowie nowych i modernizacji istniejących budowli wodnych i komunikacyjnych we wsiach: Przyłęk, Kownacica, Gończyce, Ostrożeń Pierwszy i Ostrożeń Drugi gmina Sobolew oraz we wsiach: Władysławów, Stefanów i Gąsiory gm. Żelechów, nieruchomości gruntowych o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych we wsi Władysławów gm. Żelechów, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

Czytaj więcej: INFORMACJA STAROSTY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Garwolinie.

 

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje, że w dniu 22 maja 2012r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15 (budynek A, pokój Nr 4 na parterze), zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Garwolinie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1426/2 o pow. 0,0266 ha.

Czytaj więcej: INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 29 marca 2012r., wykaz nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, przeznaczonej do najmu na okres 3 lat na rzecz Pana Roberta Nowickiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Firma Montażowo Handlowo Usługowa ROBSAN Robert Nowicki”. Przedmiotem najmu jest grunt o pow. 0,0008 ha, znajdujący się na działce gruntu nr 2461/9 położonej w Garwolinie, z przeznaczeniem na zamontowanie nośnika reklamowego.

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Garwolinie:

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews