Przejdź do treści

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje, że w dniu 29 marca 2012r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15 (budynek A, pokój Nr 4 na parterze), zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Garwolinie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 885/4 o pow. 0,1403 ha.

Czytaj więcej: INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 9 lutego 2012r., wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w obrębie ewidencyjnym OTW Wilga gm. Wilga, oznaczonych jako działki gruntu nr: 551 o pow. 0,2519 ha, 564 o pow. 0,2519 ha, 536 o pow. 0,2519 ha, 565 o pow. 0,3779 ha i 579 o pow. 0,2519 ha, które przeznaczone zostały do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych, stosownie do przepisu art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 8 lutego 2012r., wykaz nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, przeznaczonej do najmu.

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 24 stycznia 2012r., wykaz nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Garwolinie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka gruntu nr 1426/2 o pow. 0,0266 ha, która przeznaczona została do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

WYNIKI PRZETARGU!

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje:

Czytaj więcej: WYNIKI PRZETARGU!

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 2 stycznia 2012r., wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w mieście Pilawa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka gruntu nr 1289/77 o pow. 0,1285 ha, która przeznaczona została do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, stosownie do przepisu art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 22 grudnia 2011r., wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym OTW Wilga gm. Wilga, oznaczonej jako działka gruntu nr 607 o pow. 0,2357 ha, która przeznaczona została do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych, stosownie do przepisu art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews