Przejdź do treści

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje:

Komisja Przetargowa w składzie:

1) Stefan Gora - przewodniczący,

2) Marek Wójcicki - członek,

3) Szczepan Cichecki - członek,

4) Urszula Kiliszek – członek,

wyznaczona przez Starostę Powiatu Garwolińskiego Zarządzeniem Nr 15/2011 z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, zmienionym Zarządzeniem Nr 16/2011 z dnia 8 września 2011r., przeprowadziła w dniu 13 września 2011r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ulicy Staszica 15, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Garwolinie przy ulicy Andersa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka gruntu nr 5844/12 o pow. 0,1085 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Garwolinie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SI1G/00064469/0.

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU!

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 12, znajdującego się wielomieszkaniowym budynku, położonym w Garwolinie przy ul. Jagodzińskiej 10 wraz z oddaniem udziału 6037/158394 cz. w działce gruntu nr 7567/1 w użytkowanie wieczyste.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu nr 12, znajdującego się wielomieszkaniowym budynku, położonym w Garwolinie przy ul. Jagodzińskiej 10 wraz z oddaniem udziału 6037/158394 cz. w działce gruntu nr 7567/1 w użytkowanie wieczyste, stanowiącego własność Skarbu Państwa.

Czytaj więcej: INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego położonej w Miętnem gm. Garwolin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 397/2 o pow. 0,1823 ha.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego położonej w Miętnem gm. Garwolin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 397/2 o pow. 0,1823 ha.

Czytaj więcej: INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje, że w dniu 18 października 2011r. zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 50 o pow. 26,50 m2, przysługującego Skarbowi Państwa, położonego w budynku Garwolinie przy ul. Stacyjnej 53.

Czytaj więcej: INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

WYNIKI PRZETARGU!

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje:

Komisja Przetargowa w składzie:

1) Stefan Gora - przewodniczący,

2) Szczepan Cichecki - członek,

3) Zenon Gałązka - członek,

4) Urszula Kiliszek – członek,

wyznaczona przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwałą Nr 162/155/2011 z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji, przeprowadziła w dniu 6 września 2011r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ulicy Staszica 15, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Garwolińskiego, położonej w Miętnem gm. Garwolin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka gruntu nr 1062/19 o pow. 0,1058 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Garwolinie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SI1G/00042047/6.

Czytaj więcej: WYNIKI PRZETARGU!

WYNIKI PRZETARGU!

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje:

Komisja Przetargowa w składzie:

1) Stefan Gora - przewodniczący,

2) Szczepan Cichecki - członek,

3) Zenon Gałązka - członek,

4) Urszula Kiliszek – członek,

wyznaczona przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwałą Nr 162/155/2011 z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji, przeprowadziła w dniu 6 września 2011r. o godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ulicy Staszica 15, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Garwolińskiego, położonej w Miętnem gm. Garwolin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka gruntu nr 1064/2 o pow. 0,3603 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Garwolinie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SI1G/00042047/6.

Czytaj więcej: WYNIKI PRZETARGU!

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 5 września 2011r. wykaz nieruchomości Powiatu Garwolińskiego, położonej w Miętnem gm. Garwolin, oznaczonej jako działka gruntu nr 1060 o pow. 0,0066 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 31 sierpnia 2011r., wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, oznaczonej jako działka gruntu nr 325 o pow. 0,1708 ha, położonej Garwolinie przy ul. Nadwodnej, która przeznaczona została do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews