Przejdź do treści

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

Drukuj

 

Zarząd Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 15 grudnia 2011r., wykaz nieruchomości Powiatu Garwolińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy Wilga gm. Wilga, składającej się z działek gruntu nr: 121, 122, 123 i 124 o ogólnej powierzchni 0,9480 ha, która przeznaczona została do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego „Wspólny Dom” w Wildze.

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 12 grudnia 2011r., wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym OTW Wilga gm. Wilga, oznaczonej jako działka gruntu nr 580 o pow. 0,2357 ha, która przeznaczona została do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych, stosownie do przepisu art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 12 grudnia 2011r., wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym OTW Wilga gm. Wilga, oznaczonej jako działka gruntu nr 4 o pow. 0,2844 ha, która przeznaczona została do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, stosownie do przepisu art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 12 grudnia 2011r., wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym OTW Wilga gm. Wilga, oznaczonej jako działka gruntu nr 394 o pow. 0,2269 ha, która przeznaczona została do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych, stosownie do przepisu art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 12 grudnia 2011r., wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym OTW Wilga gm. Wilga, oznaczonej jako działka gruntu nr 1859 o pow. 0,2844 ha, która przeznaczona została do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, stosownie do przepisu art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

WYNIKI PRZETARGU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje:

Czytaj więcej: WYNIKI PRZETARGU!

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie zostanie wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 21 listopada 2011r., wykaz nieruchomości Skarbu Państwa - lokalu Nr IV, znajdującego się na pierwszym piętrze w budynku usytuowanym na działce nr 254/3, położonej w Parysowie, który przeznaczony został do najmu na okres 3 lat, na rzecz Poczty Polskiej S.A.

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews