Przejdź do treści

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 12 grudnia 2011r., wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym OTW Wilga gm. Wilga, oznaczonej jako działka gruntu nr 1859 o pow. 0,2844 ha, która przeznaczona została do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, stosownie do przepisu art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

WYNIKI PRZETARGU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje:

Czytaj więcej: WYNIKI PRZETARGU!

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie zostanie wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 21 listopada 2011r., wykaz nieruchomości Skarbu Państwa - lokalu Nr IV, znajdującego się na pierwszym piętrze w budynku usytuowanym na działce nr 254/3, położonej w Parysowie, który przeznaczony został do najmu na okres 3 lat, na rzecz Poczty Polskiej S.A.

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego położonej w Miętnem gm. Garwolin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1060 o pow. 0,0066 ha.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje o ogłoszeniu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego położonej w Miętnem gm. Garwolin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1060 o pow. 0,0066 ha.

Czytaj więcej: INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU!

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje:

Komisja Przetargowa w składzie:

1) Stefan Gora - przewodniczący,

2) Szczepan Cichecki - członek,

3) Zenon Gałązka - członek,

4) Urszula Kiliszek – członek,

5) Paweł Mitek – członek,

wyznaczona przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwałą Nr 193/186/2011 z dnia 18 października 2011r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji, przeprowadziła w dniu 26 października 2011r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ulicy Staszica 15, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Garwolińskiego, położonej w Miętnem gm. Garwolin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka gruntu nr 397/2 o pow. 0,1823 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Garwolinie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SI1G/00042047/6.

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU!

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa:

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O PRZETARGACH!

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa:

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O PRZETARGACH!

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje, że w dniu 15 grudnia 2011r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15 (budynek A, pokój Nr 4 na parterze), zostaną przeprowadzone drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, położonych w Garwolinie przy ulicy Andersa:

Czytaj więcej: INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews