Przejdź do treści

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 28 października 2011r., wykaz nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Garwolinie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka gruntu nr 885/4 o pow. 0,1403 ha, która przeznaczona została do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Garwolinie.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje, że w dniu 13 grudnia 2011r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15 (budynek A, pokój Nr 4 na parterze), zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Garwolinie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 1270 o pow. 4,3766 ha, 1271/2 o pow. 0,3176 ha i 1272 o pow. 1,0380 ha.

Czytaj więcej: INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje:

Komisja Przetargowa w składzie:

1) Stefan Gora - przewodniczący,

2) Marek Wójcicki - członek,

3) Zenon Gałązka – członek,

4) Paweł Mitek – członek,

wyznaczona przez Starostę Powiatu Garwolińskiego Zarządzeniem Nr 21/2011 z dnia 3 października 2011r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,przeprowadziła w dniu 18 października 2011r. o godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ulicy Staszica 15, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Nr 50 o pow. 26,50 m2 (KW Nr SI1G/00072701/8), usytuowanego na pierwszym piętrze budynku, położonego w Garwolinie przy ulicy Stacyjnej 53. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal posadowiony jest na działce nr 1290/39 o pow. 0,1278 ha, stanowiącej współwłasność osób fizycznych oraz Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie (KW Nr SI1G/00068209/8).

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU!

OGŁOSZENIE O PRZETAGU!

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego położonej w Miętnem gm. Garwolin.

1.Oznaczenie nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona jest w Miętnem gm. Garwolin, w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako działka gruntu numer 1064/2 o pow. 0,3603 ha. Dla tej nieruchomości Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą Nr KW SI1G/00042047/6.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O PRZETAGU!

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje, że w dniu 6 grudnia 2011r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15 (budynek A, pokój nr 4 na parterze), zostanie przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, położonej Miętnem gm. Garwolin, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1064/2 o pow. 0,3603 ha.

Czytaj więcej: INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Garwolińskiego położonej w Garwolinie.

1. Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w centrum miasta Garwolina u zbiegu ulic: Nadwodnej i Przechodniej, oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków miasta Garwolin jako działka nr 325 o pow. 0,1708 ha, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą Nr KW SI1G/00003061/5.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, położonej w centrum miasta Garwolina u zbiegu ulic: Nadwodnej i Przechodniej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Garwolin jako działka nr 325 o pow. 0,1708 ha. Przetarg odbędzie się dnia 22 grudnia 2011r. o godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie, przy ul. Staszica 15, budynek A, w pokoju nr 4 na parterze.

Czytaj więcej: INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

WYNIKI PRZETARGU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje:

Komisja Przetargowa w składzie:

1) Stefan Gora - przewodniczący,

2) Marek Wójcicki - członek,

3) Szczepan Cichecki - członek,

4) Zenon Gałązka – członek,

5) Paweł Mitek – członek,

wyznaczona przez Starostę Powiatu Garwolińskiego Zarządzeniem Nr 20/2011 z dnia 3 października 2011r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,przeprowadziła w dniu 11 października 2011r. o godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ulicy Staszica 15, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Filipówce gm. Borowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 237/1 o pow. 0,38 ha i 288 o pow. 0,35 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Garwolinie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 66902.

Czytaj więcej: WYNIKI PRZETARGU!

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 9, znajdującego się wielomieszkaniowym budynku, położonym w Garwolinie przy Alei Legionów 44 „C” wraz z oddaniem udziału 1500/45271 cz. w działce gruntu nr 892/3 w użytkowanie wieczyste.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews