Przejdź do treści

Informacja

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie zostanie wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 29 lipca 2011r., wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w OTW Wilga gm. Wilga, oznaczonych jako działki gruntu nr: 596 o pow. 0,2357 ha i 625 o pow. 0,2357 ha, które przeznaczone zostały do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych, stosownie do przepisu art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

             Bliższe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Garwolinie w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (w godz. 8oo – 16oo) lub telefonicznie pod nr tel. (025) 68-43-261 wew. 37.

Informacja

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 27 lipca 2011r. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego jest lokal mieszkalny Nr 12 znajdujący się w wielomieszkaniowym budynku, położonym Garwolinie przy ul. Jagodzińskiej 10 wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie udziału 6037/158394 cz. w działce gruntu nr 7567/1.

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie (pokój nr 9a, w godz. 8oo – 16oo) lub telefonicznie, nr tel.: (025) 68-43-261 wew. 37.

Informacja

Drukuj

    Zarząd   Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie zostanie wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 22 lipca 2011 r., wykaz nieruchomości gruntowych Powiatu Garwolińskiego przeznaczonych do dzierżawy na rzecz  Spółki „Gospodarstwo Rolne” Sp. z o.o. z siedzibą w Miętnem.

Czytaj więcej: Informacja

Informacja

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.     o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 21 lipca 2011r., wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w OTW Wilga gm. Wilga, oznaczonej jako działka gruntu nr 6 o pow. 0,2844 ha, która przeznaczona została do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych, stosownie do przepisu art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

             Bliższe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Garwolinie w Wydziale     Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (w godz. 8oo – 16oo) lub telefonicznie pod nr tel. (025) 68-43-261 wew. 37.

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje

Drukuj

    że w dniu 20 września 2011 r. zostaną przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, położonych w Garwolinie przy ulicy Andersa, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 5844/16 o pow. 0,1085 ha i 5844/17 o pow. 0,1055 ha.

            Szczegółowych informacji o przetargach udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie (w godz. 8oo – 16oo) lub telefonicznie pod nr tel. (025) 68-43-261 wew. 37.

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje

Drukuj

że w dniu 13 września 2011 r. zostaną przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, położonych w Garwolinie przy ulicy Andersa, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 5844/12 o pow. 0,1085 ha i 5844/13 o pow. 0,1085 ha.

            Szczegółowych informacji o przetargach udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie (w godz. 8oo – 16oo) lub telefonicznie pod nr tel. (025) 68-43-261 wew. 37.

 

I N F O R M A C JA

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 18 lipca 2011r. wykaz nieruchomości Powiatu Garwolińskiego, położonej w Miętnem gm. Garwolin, oznaczonej jako działka gruntu nr 397/2 o pow. 0,1823 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Bliższe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Garwolinie w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (w godz. 8oo – 16oo) lub telefonicznie pod nr tel. (025) 68-43-261 wew. 

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa

Drukuj

STAROSTA POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

ogłasza

przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa:

Czytaj więcej: Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa

Drukuj

STAROSTA POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

ogłasza

przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa:

Czytaj więcej: Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa

Informacja

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje, że w dniu 6 września 2011 r. o godz. 1200, zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, położonej Miętnem gm. Garwolin, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1064/2 o pow. 0,3603 ha.

            Szczegółowych informacji o przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie (w godz. 8oo – 16oo) lub telefonicznie pod nr tel. (025) 68-43-261 wew. 37.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews