Przejdź do treści

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 9 o pow. 15 m2, znajdującego się w wielomieszkaniowym budynku, położonym w Garwolinie przy Alei Legionów 44 „C”, stanowiącego własność Skarbu Państwa. Sprzedaż lokalu nastąpi wraz z oddaniem udziału 1500/45271 cz. w działce gruntu nr 892/3 o pow. 0,0362 ha w użytkowanie wieczyste.

Czytaj więcej: INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 12 października 2011r., wykaz nieruchomości gruntowych Powiatu Garwolińskiego, przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

WYNIKI PRZETARGU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje:

Komisja Przetargowa w składzie:

1) Stefan Gora - przewodniczący,

2) Marek Wójcicki - członek,

3) Urszula Kiliszek – członek,

wyznaczona przez Starostę Powiatu Garwolińskiego Zarządzeniem Nr 15/2011 z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, zmienionym Zarządzeniem Nr 16/2011 z dnia 8 września 2011r. stwierdziła, że zorganizowany w dniu 20 września 2011r. o godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ulicy Staszica 15, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Garwolinie przy ulicy Andersa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5844/17 o pow. 0,1055 ha (KW Nr SI1G/00064469/0), której cena wywoławcza brutto wynosiła 77 490 zł. (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych), w tym 23% podatku VAT w kwocie 14 490 zł., zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium, a w związku z tym nikt nie przystąpił do przetargu.

WYNIKI PRZETARGU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje:

Komisja Przetargowa w składzie:

1) Stefan Gora - przewodniczący,

2) Marek Wójcicki - członek,

3) Urszula Kiliszek – członek,

wyznaczona przez Starostę Powiatu Garwolińskiego Zarządzeniem Nr 15/2011 z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, zmienionym Zarządzeniem Nr 16/2011 z dnia 8 września 2011r. stwierdziła, że zorganizowany w dniu 20 września 2011r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ulicy Staszica 15, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Garwolinie przy ulicy Andersa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5844/16 o pow. 0,1085 ha (KW Nr SI1G/00064469/0), której cena wywoławcza brutto wynosiła 79 950 zł. (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych), w tym 23% podatku VAT w kwocie 14 950 zł., zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium, a w związku z tym nikt nie przystąpił do przetargu.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje:

Komisja Przetargowa w składzie:

1) Stefan Gora - przewodniczący,

2) Marek Wójcicki - członek,

3) Szczepan Cichecki - członek,

4) Urszula Kiliszek – członek,

wyznaczona przez Starostę Powiatu Garwolińskiego Zarządzeniem Nr 15/2011 z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, zmienionym Zarządzeniem Nr 16/2011 z dnia 8 września 2011r., przeprowadziła w dniu 13 września 2011r. o godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ulicy Staszica 15, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Garwolinie przy ulicy Andersa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka gruntu nr 5844/13 o pow. 0,1085 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Garwolinie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SI1G/00064469/0.

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU!

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje:

Komisja Przetargowa w składzie:

1) Stefan Gora - przewodniczący,

2) Marek Wójcicki - członek,

3) Szczepan Cichecki - członek,

4) Urszula Kiliszek – członek,

wyznaczona przez Starostę Powiatu Garwolińskiego Zarządzeniem Nr 15/2011 z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, zmienionym Zarządzeniem Nr 16/2011 z dnia 8 września 2011r., przeprowadziła w dniu 13 września 2011r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ulicy Staszica 15, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Garwolinie przy ulicy Andersa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka gruntu nr 5844/12 o pow. 0,1085 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Garwolinie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SI1G/00064469/0.

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU!

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 12, znajdującego się wielomieszkaniowym budynku, położonym w Garwolinie przy ul. Jagodzińskiej 10 wraz z oddaniem udziału 6037/158394 cz. w działce gruntu nr 7567/1 w użytkowanie wieczyste.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu nr 12, znajdującego się wielomieszkaniowym budynku, położonym w Garwolinie przy ul. Jagodzińskiej 10 wraz z oddaniem udziału 6037/158394 cz. w działce gruntu nr 7567/1 w użytkowanie wieczyste, stanowiącego własność Skarbu Państwa.

Czytaj więcej: INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego położonej w Miętnem gm. Garwolin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 397/2 o pow. 0,1823 ha.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego położonej w Miętnem gm. Garwolin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 397/2 o pow. 0,1823 ha.

Czytaj więcej: INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews