Przejdź do treści

Usługi przewozowe

Drukuj

Umowy przewozu są jednymi z najczęściej zawieranych umów. Mamy z nimi do czynienia zarówno w codziennym życiu, gdy korzystamy z autobusów komunikacji miejskiej, czy też gdy nadajemy lub odbieramy przesyłki, jak i rzadziej, gdy wybieramy się w podróż samolotem lub pociągiem. Należy rozróżnić dwa typy takich umów – umowy przewozu osób (i ewentualnie bagażu) oraz umowy przewozu przesyłek towarowych, zwanych także często usługami kurierskimi.

Zawarcie umowy. Nie zawsze może zdajemy sobie z tego sprawę, ale dokonując takich czynności, jak nabycie biletu, zajęcie miejsca w autobusie czy też oddanie paczki kurierowi, zawieramy umowę przewozu. Ma to pewne konsekwencje, których niekoniecznie jesteśmy świadomi, a o których dowiadujemy się, np. gdy okazuje się w wyniku kontroli, że nasz bilet jest nieważny albo gdy reklamacja zostaje odrzucona.  Umowę przewozu osób zawieramy więc, nabywając bilet na przejazd (lub spełniając inne określone przez przewoźnika warunki) albo po prostu zajmując miejsce w środku transportowym (autobusie, pociągu itp.). Z kolei do zawarcia umowy przesyłki towarowej dochodzi, gdy wydajemy przesyłkę przewoźnikowi w celu dostarczenia jej adresatowi, przy czym zazwyczaj wypełniamy list przewozowy (nie jest to jednak konieczne dla ważności umowy, ale istotne dla zabezpieczenia naszych interesów). Regulaminy i cenniki. Sama umowa najczęściej nie określa wszystkich zobowiązań stron, gdyż przewoźnicy stosują zazwyczaj rożnego rodzaju regulaminy i cenniki, które nazywane bywają także ogólnymi warunkami świadczenia usług, ogólnymi warunkami zawierania umów, taryfami, instrukcjami itp. Aby dokumenty te stały się częścią umowy powinny zostać nam doręczone przed zawarciem umowy. W razie gdy posługiwanie się nimi jest zwyczajowo przyjęte (np. w komunikacji miejskiej), wiążą one także, jeśli druga strona mogła się z nimi z łatwością zapoznać.
Regulaminy (cenniki) są udostępniane najczęściej poprzez wywieszenie na szybach i drzwiach pojazdów czy też w siedzibie przewoźnika, na przystankach, na odwrotach biletów i listów przewozowych, a także w Internecie na stronach przewoźników lub podczas procesu zawierania umowy drogą elektroniczną. Regulaminy dotyczą zagadnień, które w przeważającej liczbie przypadków okazują się istotne dopiero, gdy nie jesteśmy zadowoleni z wykonania usługi (gdy nastąpi opóźnienie przejazdu, przesyłka zostanie uszkodzona lub zaginie itp.) albo gdy np. zostaniemy posądzeni o jazdę bez ważnego biletu. Warto więc się z nimi uważnie zapoznać, bo jeśli regulamin, taryfa itp. zostały nam doręczone przez zawarciem umowy albo zostały udostępniony w taki sposób, że z łatwością można było się z nim zapoznać, nie będzie możliwe zasłanianie się nieznajomością ich postanowień. Najczęściej nie będzie także usprawiedliwieniem ich obszerność lub niewielki rozmiar zastosowanej czcionki. Na co na co należy szczególnie zwracać uwagę zawierając umowę przewozu?
Poniżej zostały przedstawione najważniejsze kwestie, na które warto zwracać uwagę przy wyborze przewoźnika i przy zawieraniu z nim umowy. W różnym stopniu są one istotne w zależności od konkretnej usługi przewozowej, z której korzystamy (przewóz osób, towarów, przewóz lotniczy). Najczęściej informacje te zawarte są w regulaminach i taryfach, a także określają je przepisy prawne.

Tak więc, zawierając umowę przewozu warto ustalić przede wszystkim:

 1. z kim zawiera się umowę (nazwa przewoźnika, siedziba, adres, adres korespondencyjny);
 2. jakie są zasady odpowiedzialności przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, np. odwołania przejazdu, zagubienia lub uszkodzenia przesyłki lub bagażu (mogą one być zróżnicowane w zależności od typu wybranej usługi, przykładowo przesyłka bez zadeklarowanej wartości i przesyłka z zadeklarowaną wartością):  jaki jest termin i sposób złożenia reklamacji,
  • w jakim terminie przewoźnik ma obowiązek udzielić odpowiedzi na reklamację,
  • jakie dokumenty należy załączyć do reklamacji,
  • możliwości utrwalenia okoliczności sprawy (sporządzenia protokołu szkody, nienadejścia bagażu itp.),
  • kto może złożyć reklamację (nadawca czy adresat przesyłki);
  • czy i jaka jest maksymalna wartość odszkodowania, którego można dochodzić od przewoźnika;


Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews