Przejdź do treści

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych GSAG - II etap

Drukuj

W sierpniu br podpisana została umowa o dofinansowanie inwestycji pn.: Uzbrojeni terenów inwestycyjnych Garwolińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - II etap

Inwestycja realizowana będzie dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 . Inwestycja ta jest projektem kluczowym dla rozowoju Mazowsza

Wartość inwestycji 16 000 000,00 zł w tym dofinansowanie 13 600 000,00

Obecnie ogłoszone zostały przetargi nieograniczone na realizację powyższej inwestycji.

Kompleksowa informatyzacja Starostwa Powiatowego w Garwolinie i jednostek oświatowych powiatu

Drukuj

Zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in. dostawę komputerów, serwera oraz elementów dodatkowych, wymianę sieci komputerowej, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, połaczenie siecią wszystkich budynków starostwa

wartość projektu 3 550 000,00 w tym dofinansowanie z EFRR 3 017 500,00 zł

modernizacja warsztatów mechanicznych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Garwolinie

Drukuj

zakres inwestycji obejmuje

- wykonanie robót budowlanych, z wykonaniem nowego układu funkcjonalnego

- wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych

- zakup wyposażenia

- wykonanie zagospodarowania terenu

Wartość robót budowlnych - 3 699 337,77 zł

wartość wyposażenia 3 270 000,00 zł

wartość robót związanych z wyposażeniem- 242 448,17 zł

inwestycja realizowana przy udziale środków budżetu panśtwa w ramach rezerwy celowej

wartość dofinansowania- 3 500 824,53

Termomodernizacja budynków oświatowych

Drukuj

logo fundusz

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Garwolinie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 153 840,35 zł

Zakres termomodernizacji obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w całym budynku.

Podpisana została umowa z Wykonawcą na realizację robót, zadanie w części realizowane ze środków WFOŚiGW-

Wartość inwestycji 160.636,08 zł  Dofinansowanie  w formie pożyczki – 153 840,35

 

Wykonanie termomodernizacji budynku warsztatów mechanicznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im. I.Wyosogotty Zakrzewskiego w Żelechowie polegająca na dociepleniu ścian dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie , w formie pożyczki, w kwocie 179 731,90 zł

Zakres przedsięwzięcia obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych styropianem.

Wartość inwestycji 226.094,28. Dofinansowanie w formie pożyczki 179 731,90 

Termomodernizacja budynku internatu Pogotowia Opiekuńczego w Izdebnie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie , w formie pożyczki, w kwocie 45 776,78 zl

 Zakres przedsięwzięcia obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych styropianem.

 Wartość inwestycji 54 294,50 zł . Dofinansowanie w formie pożyczki 45 776,78

 
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews