Przejdź do treści

Filmy o tematyce ochrony przyrody

Drukuj

Na prośbę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie zamieszczamy linki do filmów zrealizowanych na zlecenie RDOŚ w Warszawie, w ramach projektu "Mazowieckie rezerwaty przyrody". Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl. Autorem obu filmów jest Sławomir Wąsik.

Film "Mazowieckie rezerwaty przyrody" https://www.youtube.com/watch?v=6Ma_xbBBuKQ&t=12s loading

Ile jest rezerwatów w województwie mazowieckim? Który z nich jest najmniejszy, a który największy? Jakie zwierzęta znajdują schronienie w rezerwatach? Co każdy z nas może zrobić, aby przyczynić się do ochrony tych najcenniejszych obszarów? O tym wszystkim mowa w filmie "Mazowieckie rezerwaty przyrody".

Film "Wyspy szczęśliwe" https://www.youtube.com/watch?v=c7oJesgGmg4 loading

"Każda wyprawa jest inna, każda to inne doznania, inne przeżycia i emocje. Chcielibyśmy, żeby ta, którą teraz proponujemy, też była szczególna, na swój sposób niezwykła, jedyna. Odwiedzimy z kamerą miejsca znane, bliskie - rezerwaty przyrody znajdujące się w Warszawie i w jej najbliższym sąsiedztwie. Przeistoczymy się w tropicieli, obserwatorów i przyrodników. Miejmy świadomość, że choć patrzymy na tak wiele, to w każdej chwili dzieje się tam, w tych miejscach, po tysiąckroć więcej, piękniej, ciekawiej." - Fragment komentarza filmu "Wyspy szczęśliwe".

Obwieszczenie Starosty Garwolińskiego o planach urządzenia lasów

Drukuj

 

Podaje się do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu "Uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych ii wspólnot gruntowych położonych na terenie Gminy Maciejowice"

obwieszczenie lasy plany.doc

Informacja o przyjęciu uproszczonych planów urządzenia lasu dla Gminy Parysów i Żelechów

Drukuj

Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018. poz. 2081), Starostwo Powiatowe w Garwolinie informuje o przyjęciu dokumentów:

„Uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla Gmin: Parysów i Żelechów’’ na okres od 01.01.2019r do 31.12.2028r.

Czytaj więcej: Informacja o przyjęciu uproszczonych planów urządzenia lasu dla Gminy Parysów i Żelechów

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

Drukuj

   

czujka

28 listopada (środa) o godz. 9:00 na targowisku miejskim w Garwolinie (w pobliżu tartaku) odbędzie się spotkanie z mieszkańcami powiatu w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Czytaj więcej: „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

Wydłużenie terminu składania wniosków o odszkodowanie dla rolników

Drukuj

W związku z tegorocznymi suszami lub powodziami występującymi na terenie naszego kraju, Rząd zaproponował pomoc rolnikom, których gospodarstwa wskutek nich ucierpiały. Rolnicy mieli prawo zgłosić do Urzędu Gminy wystąpienie klęski suszy do dnia 6 lipca. Gmina na tej podstawie powoływała komisję, która szacowała wielkość strat i sporządzała protokół. Następnie na tej podstawie Urząd Gminy przekazywał wnioski rolników do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Czytaj więcej: Wydłużenie terminu składania wniosków o odszkodowanie dla rolników

Powiat Garwoliński na Dożynkach Wojewódzkich

Drukuj

IMG 2402

16 września br. na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyły się Dożynki Województwa Mazowieckiego, Diecezji Płockiej i Powiatu Sierpeckiego. Nie zabrakło w tym wydarzeniu Powiatu Garwolińskiego.

Czytaj więcej: Powiat Garwoliński na Dożynkach Wojewódzkich

WESZŁA W ŻYCIE NOWELIZACJA USTAWY O ODPADACH

Drukuj

05 września 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592).

Czytaj więcej: WESZŁA W ŻYCIE NOWELIZACJA USTAWY O ODPADACH

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews