Przejdź do treści

Informacja o postępowaniu wodnoprawnym na przebudowę rowu przydrożnego przy ulicy Staszica i Księcia Janusza I w Garwolinie

Drukuj

Starostwo Powiatowe w Garwolinie informuje, że prowadzi postepowanie na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Rejon w Garwolinie, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu przydrożnego oraz odprowadzanie wód opadowych z ulicy Staszica i Księcia Janusza I w Garwolinie do rowu – Eliasz.

Czytaj więcej: Informacja o postępowaniu wodnoprawnym na przebudowę rowu przydrożnego przy ulicy Staszica i...

Wydawanie zaświadczeń w sprawie gruntów rolnych

Drukuj

W celu wzmocnienia ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed jej spekulacyjnym wykupywaniem przez osoby krajowe i zagraniczne, które nie gwarantują zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze, wprowadzono w życie ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw

Czytaj więcej: Wydawanie zaświadczeń w sprawie gruntów rolnych

Wydawanie zaświadczeń w sprawie prawa pierwokupu gruntu leśnego

Drukuj

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o lasach. Daje ona Lasom Państwowym prawo wykupu i prawo pierwokupu lasów od prywatnych właścicieli.

Czytaj więcej: Wydawanie zaświadczeń w sprawie prawa pierwokupu gruntu leśnego

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews