Przejdź do treści

Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2016r.

Drukuj

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016 na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Czytaj więcej: Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2016r.

Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW w Warszawie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Miasta i Gminy Pilawa

Drukuj

Wykonanie uproszczonych planów urządzania stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Miasta i Gminy Pilawa dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 16 850,00 zł. Całkowity koszt dokumentacji wynosi 33 700,00 zł (brutto).

Czytaj więcej: Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW w Warszawie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów...

Rada Powiatu uchwaliła Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2019

Drukuj

POS 2016-2019

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Garwolińskiego został opracowany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (POŚ) (t.j.: Dz. U. 2016 poz. 672) i obejmuje lata 2016 - 2019 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2020 - 2023.

Czytaj więcej: Rada Powiatu uchwaliła Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2019

Obwieszczenie o planowanym wyłożeniu projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Drukuj

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2015 r. poz. 353, z późn. zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia o planowanym wyłożeniu projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Bagna Orońskie PLH140023 i Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej PLH140045.

obwieszczenie rdo.pdf

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews