Przejdź do treści

Obwieszczenie Starosty Garwolińskiego o planach urządzenia lasów

Drukuj

 

Podaje się do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu "Uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych ii wspólnot gruntowych położonych na terenie Gminy Maciejowice"

obwieszczenie lasy plany.doc

Informacja o przyjęciu uproszczonych planów urządzenia lasu dla Gminy Parysów i Żelechów

Drukuj

Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018. poz. 2081), Starostwo Powiatowe w Garwolinie informuje o przyjęciu dokumentów:

„Uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla Gmin: Parysów i Żelechów’’ na okres od 01.01.2019r do 31.12.2028r.

Czytaj więcej: Informacja o przyjęciu uproszczonych planów urządzenia lasu dla Gminy Parysów i Żelechów

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

Drukuj

   

czujka

28 listopada (środa) o godz. 9:00 na targowisku miejskim w Garwolinie (w pobliżu tartaku) odbędzie się spotkanie z mieszkańcami powiatu w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Czytaj więcej: „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

Wydłużenie terminu składania wniosków o odszkodowanie dla rolników

Drukuj

W związku z tegorocznymi suszami lub powodziami występującymi na terenie naszego kraju, Rząd zaproponował pomoc rolnikom, których gospodarstwa wskutek nich ucierpiały. Rolnicy mieli prawo zgłosić do Urzędu Gminy wystąpienie klęski suszy do dnia 6 lipca. Gmina na tej podstawie powoływała komisję, która szacowała wielkość strat i sporządzała protokół. Następnie na tej podstawie Urząd Gminy przekazywał wnioski rolników do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Czytaj więcej: Wydłużenie terminu składania wniosków o odszkodowanie dla rolników

Powiat Garwoliński na Dożynkach Wojewódzkich

Drukuj

IMG 2402

16 września br. na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyły się Dożynki Województwa Mazowieckiego, Diecezji Płockiej i Powiatu Sierpeckiego. Nie zabrakło w tym wydarzeniu Powiatu Garwolińskiego.

Czytaj więcej: Powiat Garwoliński na Dożynkach Wojewódzkich

WESZŁA W ŻYCIE NOWELIZACJA USTAWY O ODPADACH

Drukuj

05 września 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592).

Czytaj więcej: WESZŁA W ŻYCIE NOWELIZACJA USTAWY O ODPADACH

UWAGA! Od 1 lipca 2018 roku obowiązuje uchwała antysmogowa

Drukuj

Szanowni Państwo

Przypominamy, za Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, że zgodnie z podjętą przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 162/17 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwale antysmogowej”) od 1 lipca 2018 r. na Mazowszu obowiązuje bezwzględny zakaz spalania w kotłach, piecach i kominkach:

  1. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  2. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  3. węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
  4. paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna).
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews