Przejdź do treści

Opłaty środowiskowe bez tajemnic

Drukuj

Na prośbę Departamentu Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przekazujemy treść artykułu pt.: „Opłaty środowiskowe bez tajemnic”, który ukazał się w Nr 9 (127) z 2013r. pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego „Kronika Mazowiecka”. Mogą Państwo zwiększyć wpływy do budżetu gminy/powiatu poprzez przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród przedsiębiorców z Państwa terenu, którzy do tej pory nie posiadają jeszcze wiedzy w zakresie obowiązków opłatowych związanych z korzystaniem ze środowiska.

oplaty srodowiskowe bez tajemnic.pdf

 

Sprzątanie Świata – Polska 2013

Drukuj

W tym roku akcja sprzątania świata prowadzona będzie w dniach 20 – 22 września pod hasłem : „ Odkrywamy czystą Polskę”

Tegoroczna akcja ma na celu skupienie uwagi głównie na działaniach z zakresu edukacji odpadowej. Wprowadzony niedawno nowy system gospodarki odpadami komunalnymi ma szanse zadziałać, jeśli wszyscy mieszkańcy będą wiedzieli dlaczego ważne jest, aby prawidłowo postępować z odpadami i co zrobić, by było ich jak najmniej.

Zachęcamy do czynnego udziału w akcji zarówno szkoły, jak i urzędy oraz organizacje działające na terenie naszego powiatu. Jak co roku, Starostwo Powiatowe włączając się do akcji, przekaże Urzędom Gmin, Nadleśnictwu oraz szkołom będącym jednostkami organizacyjnymi Powiatu, rękawice lateksowe, worki oraz plakaty propagujące akcję.

UWAGA! Zmiany na Ścieżce Przyrodniczej w Hucie Garwolińskiej

Drukuj

Od maja 2013r. ścieżką zajmuje się firma Usługi Leśne Stanisław Wawer, mająca siedzibę w Miętnem przy ul. Wiatracznej 8. Firma ta dba o bieżące utrzymanie ścieżki w odpowiedniej kondycji, pozwalającej na jej wszechstronne wykorzystywanie. Wszelkie imprezy, które chcemy zorganizować na Ścieżce, jak też zapotrzebowanie na drewno do ogniska czy kijki do kiełbasy, należy wcześniej zgłosić telefonicznie:

Pan Stanisława Wawer kom. 693 399 500

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews