Przejdź do treści

VIII EDYCJA KONKURSU „ODZYSKANA PRZYRODA”

Drukuj

Pragniemy wraz z firmą EKOLIDER zaprosić Państwa do udziału w VIII EDYCJI KONKURSU „ODZYSKANA PRZYRODA”.

 

Czytaj więcej: VIII EDYCJA KONKURSU „ODZYSKANA PRZYRODA”

Nowa ustawa o odpadach !

Drukuj

Od dnia 23 stycznia 2013 r. obowiązuje nowa ustawa o odpadach. Ustawa ta ukazała się w Dzienniku Ustaw z dnia 8 stycznia 2013 r. poz. 21.

 

Czytaj więcej: Nowa ustawa o odpadach !

OBWIESZCZENIE Starosty Garwolińskiego

Drukuj

Na podstawie art. 39 w związku z art. 51 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuje, że sporządzony został:

 

PROJEKT Programu Ochrony Środowiska

dla Powiatu Garwolińskiego

 

na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy do 2019r.

wraz z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

Z przedmiotową dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Sportowa 5 w Garwolinie,
w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600.

 

Czytaj więcej: OBWIESZCZENIE Starosty Garwolińskiego

Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Warszawie

Drukuj

 

obw2011pazdzDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012.145) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zawiadamia o sporządzeniu projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Czytaj więcej: Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Warszawie

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór wniosków

Drukuj

NABÓR WNIOSKÓW o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi „Segregacja odpadów”. Termin naboru wniosków przewidziany jest od 19 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r. Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

ogoszenie dot. konkursu 4.2 rpo wm.pdf

Obwieszczenie Starosty Garwolińskiego

Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego

„ODZYSKANA PRZYRODA” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Drukuj

logoWFOŚiGW

VII edycja konkursu „ODZYSKANA PRZYRODA” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 14. 000 zł

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews