Przejdź do treści

UWAGA! ROZPOCZYNAMY VII EDYCJĘ KONKURSU "ODZYSKANA PRZYRODA"

Drukuj

LASY pow. garwoliński 3W trosce o nasze środowisko naturalne Firma EKOLIDER oraz Starosta Powiatu Garwolińskiego zapraszają wszystkie szkoły z terenu powiatu garwolińskiego do udziału w Konkursie „Odzyskana Przyroda” pod hasłem "Im więcej zbieramy tym mniej zaśmiecamy".

 

Czytaj więcej: UWAGA! ROZPOCZYNAMY VII EDYCJĘ KONKURSU "ODZYSKANA PRZYRODA"

PROGRAM BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW dla osób fizycznych

Drukuj

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w formie dotacji do 45% kosztu zadania. Program skierowany jest zarówno do jednostek samorządu terytorialnego jak też do osób fizycznych! 


Czytaj więcej: PROGRAM BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW dla osób fizycznych

Informacja o wszczęciu postępowania

Drukuj

 

 

Garwolin, dnia   4 sierpnia  2011 r.

RŚ.6341.28.2011

 

Starosta Garwoliński zgodnie z art. 61 § 1 i 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania   administracyjnego /Dz.  U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami/ w związku z art. 127 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne / Dz. U.  z 2005 r Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami/ 

informuje

o wszczęciu na    wniosek   Urzędu Gminy Borowie ,  postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na  :

- wykonanie  wylotu  służącego do odprowadzania  wód opadowych  do rzeki Borowianki w km 5+450. Wody odprowadzane będą z pasa drogowego części ulic : Strażackiej, Słonecznej, Nadwodnej w miejscowości Borowie ,

- odprowadzanie wód deszczowych do rzeki Borowianki z w/w ulic. 

Informacja o wszczęciu postępowania

Drukuj

Garwolin, dnia  4 sierpnia  2011 r.

RŚ.6341.29.2011

 

Starosta Garwoliński zgodnie z art. 61 § 1 i 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania   administracyjnego /Dz.  U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami/ w związku z art. 127 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne / Dz. U.  z 2005 r Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami/ 

 

informuje

 o wszczęciu na    wniosek   Przedsiębiorstwa Usług  Elektronicznych i Handlowych „ELTO” Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 3; 20-011 Lublin  działającego   z/up. PGE Dystrybucja S. A. , ul. Garbarska 21a; 20-340 Lublin postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie  przejścia  elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia    pod dnem rzeki  Wilga  w km   22+ 880 w  miejscowości Czyszkówek gm. Garwolin. 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Drukuj

 Garwolin, dnia 4 lipca 2011 r.

 

RŚ.6341.25.2011

 

 

Starosta Garwoliński zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania   administracyjnego /Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami/ w związku z art. 127 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne / Dz. U. z 2005 r Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami/

 

informuje

 o wszczęciu na    wniosek Pana  Pawła Knotka zam. Stare Podole 42 , 08-470 Wilga, postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej zlokalizowanej na działce nr   209 w miejscowości Stare Podole dla potrzeb nawadniania sadu o powierzchni 0,75 ha położonego na działce   nr   209 w miejscowości Stare Podole gm. Wilga 

 

 

 

Garwolin, dnia 4 lipca 2011 r.

 RŚ.6341.21.2011

 

 Starosta Garwoliński zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania   administracyjnego /Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami/ w związku z art. 127 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne / Dz. U. z 2005 r Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami/

 

 

informuje

 

o wszczęciu na    wniosek Avon Operations Polska Sp. z o.o., ul. Stacyjna 77, 08-400 Garwolin, postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładu Avon Operatrions Polska Zakład Aerozols & Liquid Unit, Garwolin, ul. Targowa 


 

INFORMACJA O DOTACJI Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w WARSZAWIE.

Drukuj

Na 2011 rok Starostwo Powiatowe w Garwolinie uzyskało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości
50 % wartości zadania na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Miasta
i Gminy Łaskarzew.

Całkowity koszt dokumentacji będzie wynosił 48 600,00zł (brutto)Wykonawcą dokumentacji jest Pan Krzysztof Janczulewicz – Urządzanie Lasu i Obiektów Rolno – Leśnych z/s w Czarnej Białostockiej ul. Białostocka 45.
Zakończenie prac przewidziano na 30 listopada 2011r.

VI EDYCJA KONKURSU "ODZYSKANA PRZYRODA" ROZSTRZYGNIĘTA !!!

Drukuj

m919 czerwca 2011r. na terenach rekreacyjnych “Zarzecze” w Garwolinie, w czasie obchodów Dni Powiatu Garwolińskiego połączonych z Dniami Garwolina, odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie VI edycji konkursu „Odzyskana Przyroda”. Organizatorami konkursu była Firma EKO LIDER oraz Starostwo Powiatowe w Garwolinie. Laureatom nagrody wręczali: Starosta Garwoliński - Marek Chciałowski, Wicestarosta - Stefan Gora, Sekretarz Powiatu - Jerzy Piesio oraz właściciele firmy EKO LIDER - Państwo Ewa i Jarosław Wyglądała.

Czytaj więcej: VI EDYCJA KONKURSU "ODZYSKANA PRZYRODA" ROZSTRZYGNIĘTA !!!

INFORMACJA O DOTACJI Z WFOŚiGW w Warszawie NA KONKURS "ODZYSKANA PRZYRODA"

Drukuj

W 2011r. Starostwo Powiatowe w Garwolinie uzyskało dotację w wysokości 10 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup nagród w VI edycji konkursu "Odzyskana Przyroda". Już od sześciu lat organizujemy "Odzyskaną Przyrodę". Konkurs jest co roku adresowany do Szkół Podstawowych, Gimnazjów oraz Szkół Ponadgimnazjalnych działających na terenie powiatu. W tegorocznej edycji wzięły udział 48 szkoły garwolińskie, a rywalizacja tyczyła się w 4 kategoriach: Makulatura, Plastik, Szkło, Baterie.

 

Czytaj więcej: INFORMACJA O DOTACJI Z WFOŚiGW w Warszawie NA KONKURS "ODZYSKANA PRZYRODA"

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews