Przejdź do treści

Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz

Drukuj

Na całym świecie każdego roku w wyniku działalności człowieka bezpowrotnie giną tysiące gatunków roślin i zwierząt. Zwierzęta są zabijane dla cennych części ciała albo chwytane i przewożone do dalekich krajów ku uciesze kolekcjonerów. W celu ograniczenia handlu zwierzętami zagrożonymi wyginięciem większość krajów w tym Polska podpisało tzw. Konwencję Waszyngtońską, która nakłada liczne ograniczenia na przewożenie zwierząt przez granicę.

Czytaj więcej: Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie prawa Unii...

INFORMACJA O DOTACJI Z WFOŚiGW w Warszawie

Drukuj

Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991r. o lasach starosta sprawuje nadzór nad lasami niestanowiących własności Skarbu Państwa i sporządza dla nich dokumentację pn. uproszczone plany urządzenia lasów. 

Jest to plan opracowywany dla lasu o obszarze, co najmniej 10 ha, zawierający skrócony opis lasu i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej. 

Czytaj więcej: INFORMACJA O DOTACJI Z WFOŚiGW w Warszawie

INFORMACJA O DOTACJI Z WFOŚiGW w Warszawie NA KONKURS

Drukuj

W 2010r. Starostwo Powiatowe w Garwolinie uzyskało dotację w wysokości 10 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup nagród w V edycji konkursu "Odzyskana Przyroda". 

Czytaj więcej: INFORMACJA O DOTACJI Z WFOŚiGW w Warszawie NA KONKURS

KONKURS Piękna Zagroda Wiejska

Drukuj

Mamy piękny, słoneczny dzień, początek lata. Wyruszamy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie Zespołem Doradców w Garwolinie oglądać i oceniać 15 zgłoszonych zagród wiejskich na najpiękniejsze z terenu naszego powiatu.

Czytaj więcej: KONKURS Piękna Zagroda Wiejska

INFORMACJA O DOTACJI Z WFOŚiGW w Warszawie

Drukuj

Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991r. o lasach starosta sprawuje nadzór nad lasami niestanowiących własności Skarbu Państwa i sporządza dla nich dokumentację pn. uproszczone plany urządzenia lasów. 
Jest to plan opracowywany dla lasu o obszarze, co najmniej 10 ha, zawierający skrócony opis lasu i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej. 

Czytaj więcej: INFORMACJA O DOTACJI Z WFOŚiGW w Warszawie

Rozstrzygnięcie V Edycji Konkursu „ODZYSKANA PRZYRODA”

Drukuj

Organizatorzy: firma EKO LIDER i STAROSTWO POWIATOWE w Garwolinie

Już od pięciu lat organizujemy "Odzyskaną Przyrodę". Gdyby nie nasze coroczne akcje prawdopodobnie makulatura trafiłaby do pieca bądź na wysypisko. Baterie pewnie też zasiliłyby wysypisko. A szklane i plastikowe butelki zalegałyby może w przydrożnych rowach. Mamy świadomość, że nasze małe działania są ważniejsze wtedy, kiedy podejmujemy je systematycznie, sukcesywnie kształtujemy osobowość ekologiczną dzieci i młodzieży.
Konkurs jest więc adresowany do Szkół Podstawowych, Gimnazjów oraz Szkół Ponadgimnazjalnych działających na terenie powiatu.

W tegorocznej edycji wzięły udział 43 szkoły garwolińskie, a rywalizacja tyczyła się w 4 kategoriach: Makulatura, Plastik, Szkło, Baterie.

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie V Edycji Konkursu „ODZYSKANA PRZYRODA”

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII - tel. 795 413 917

Drukuj

Od dnia 15.02.2010r. został uruchomiony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Garwolinie telefon alarmowy - 795 413 917 - do kontaktów w nagłych przypadkach poza godzinami pracy Inspektoratu Weterynarii w dni powszednie oraz w niedziele i święta. 
Telefon służy do powiadamiania o: 

  • uzasadnionych podejrzeniach choroby zakaźnej u zwierząt
  • nagłych zdarzeniach drogowych i losowych z udziałem zwierząt
  • zdarzeniach dotyczących produktów pochodzenia zwierzęcego

 

Zasłużony dla rolnictwa

Drukuj

Od kilku lat w naszym powiecie dożynki stają się okazją do uhonorowania osób, które zarówno wynikami produkcyjnymi jak i postawą społeczną wyróżniają się w swoim środowisku.

Czytaj więcej: Zasłużony dla rolnictwa

BAZY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W POWIECIE GARWOLIŃSKIM

Drukuj

Elementem krajobrazu kulturowego dodającym uroku, a zarazem przedstawiającym historię powiatu są licznie występujące na jego terenie zespoły dworsko – pałacowe i parki podworskie z wieloma pomnikami przyrody. 
Rozwoju turystyki nie można utożsamiać tylko z napływem turystów z zewnątrz, również mieszkańcy naszego powiatu mogą korzystać z walorów przyrodniczych i kulturowych naszych ziem. 

Czytaj więcej: BAZY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W POWIECIE GARWOLIŃSKIM

UWAGA ROLNICY - OD 2012r. ZASADA WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI PRZY PŁATNOŚCIACH

Drukuj

Zasada wzajemnej zgodności, czyli powiązanie otrzymywania płatności bezpośrednich z obowiązkiem spełniania przez gospodarstwo określonych przepisami wymogów jest wprowadzany etapowo w nowych państwach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, a w pełni będzie obowiązywał od 2012 roku. Spełnienie tych wymogów będzie stanowiło również warunek otrzymania płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w przypadku działań rolnośrodowiskowych, gospodarowania na obszarach górskich i o niekorzystnych warunkach gospodarowania, obszarów "Natura 2000", obszarów związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz zalesiania gruntów rolnych.

Czytaj więcej: UWAGA ROLNICY - OD 2012r. ZASADA WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI PRZY PŁATNOŚCIACH

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews