Przejdź do treści

FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2008-2013

Drukuj

Usuwanie wyrobów azbestowych wymaga zachowania szczególnych procedur postępowania i przestrzegania przepisów, aby nie spowodować emisji włókien azbestowych do środowiska i narażenia zdrowia. Możliwe jest pozyskanie środków finansowych na ten cel zarówno ze środków krajowych jak i zagranicznych.

Czytaj więcej: FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2008-2013

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Drukuj

Za sprzęt elektryczny i elektroniczny uważane są urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu zmiennego oraz 1500 V dla prądu stałego.

Czytaj więcej: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Wraki samochodowe czyli pojazdy wycofane z eksploatacji

Drukuj

Wraki samochodowe czyli pojazdy wycofane z eksploatacji stanowią odpady o kodzie: 16 01 04* - zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy, i są odpadami niebezpiecznymi. Odpady te powinny być przetwarzane w sposób bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi.

Czytaj więcej: Wraki samochodowe czyli pojazdy wycofane z eksploatacji

Opłata Skarbowa za decyzje środowiskowe

Drukuj

Nowa ustawa o opłacie skarbowej obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007r. Opłacie skarbowej nie podlegają podania i załączniki do podań lecz wydane zaswiadczenia, pozwolenia, koncesje i zezwolenia, a należy ją uiszczać z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku.

Czytaj więcej: Opłata Skarbowa za decyzje środowiskowe

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Drukuj

 

Zagadnienie ochrony środowiska jest niezwykle istotne, bez względu na zmiany jakie dokonują się w otaczającym nas świecie. Nieustannie podnosząc standard życia musimy jednocześnie troszczyć się o nasze naturalne środowisko, aby mimo naszych działań nadal pozostało niezniszczone dla następnych pokoleń

Czytaj więcej: PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews