Przejdź do treści

Wydawanie zaświadczeń w sprawie gruntów rolnych

Drukuj

W celu wzmocnienia ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed jej spekulacyjnym wykupywaniem przez osoby krajowe i zagraniczne, które nie gwarantują zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze, wprowadzono w życie ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw

Czytaj więcej: Wydawanie zaświadczeń w sprawie gruntów rolnych

Wydawanie zaświadczeń w sprawie prawa pierwokupu gruntu leśnego

Drukuj

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o lasach. Daje ona Lasom Państwowym prawo wykupu i prawo pierwokupu lasów od prywatnych właścicieli.

Czytaj więcej: Wydawanie zaświadczeń w sprawie prawa pierwokupu gruntu leśnego

Rozpoczynamy konkurs „Piękna Zagroda Wiejska 2016”

Drukuj

Szanowni Państwo

Z przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym corocznie przez Starostwo Powiatowe w Garwolinie oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Zespół Doradców w Garwolinie, Konkursie na najpiękniejszą zagrodę wiejską w powiecie garwolińskim.

Czytaj więcej: Rozpoczynamy konkurs „Piękna Zagroda Wiejska 2016”

UWAGA! Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR)

Drukuj

W dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce przeprowadzane jest badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR).

Celem badania jest pozyskanie danych na potrzeby analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, a także ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Wyniki badania służą również kształtowaniu polityki żywnościowej państwa.

Użytkownicy gospodarstw rolnych mogą przekazać dane przez Internet, telefonicznie lub ankieterowi statystycznemu. Najwygodniejszą formą uczestnictwa w badaniu jest samodzielny spis przez Internet za pośrednictwem strony internetowej http://stat.gov.pl aktywny w dniach 1 - 9 czerwca 2016 roku.

Udział w badaniu wylosowanych gospodarstw rolnych jest obowiązkowy.

W załączeniu plakat promujący badanie:

plakatrolny.pdf

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews