Przejdź do treści

Ważne – nowa lokalizacja Wydziału

Drukuj

 

Informujemy wszystkich interesantów Wydziału Budownictwa, iż

 

od 16 LUTEGO 2018 roku swoje sprawy mogą Państwo załatwiać

 

w nowej siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie

 

znajdującej się przy ul. Mazowieckiej 26

 

Czytaj więcej: Ważne – nowa lokalizacja Wydziału

Zmiany w Prawie budowlanym wchodzące w życie z początkiem 2017 roku

Drukuj

W dniu 28 grudnia 2016 roku Prezydent podpisał uchwaloną w dniu 16 grudnia 2016 roku ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Zmiany zostały opublikowane w dniu 30 grudnia 2016 roku w Dz.U. pod poz. 2255.

W ustawie zawarte są zmiany między innymi Prawa budowlanego, które wejdą w życie od 01 stycznia 2017 roku.

Czytaj więcej: Zmiany w Prawie budowlanym wchodzące w życie z początkiem 2017 roku

OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Garwolińskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej w Garwolinie

Drukuj

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 23) - zawiadamia się, że na wniosek Burmistrza występującego w imieniu Miasta Garwolin została wydana decyzja Nr 746/2016 z dnia 20.09.2016 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Budowa ulic w Garwolinie

Czytaj więcej: OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Garwolińskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej...

OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Garwolińskiego o rozprawie administracyjnej w sprawie inwestycji drogowej

Drukuj

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku poz. 2031) w związku art. 89 § 1 i art. 91 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 23) z a w i a d a m i a m że w dniu 16 września 2016 roku o godz. 10°° w Starostwie Powiatowym w Garwolinie, ul. Staszica 15 (budynek główny na parterze, pok. Nr 4) odbędzie się rozprawa administracyjna w sprawie zastrzeżeń złożonych w dniu 24.08.2016 roku co do realizacji inwestycji drogowej pn.: Budowa ulic w Garwolinie

Czytaj więcej: OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Garwolińskiego o rozprawie administracyjnej w sprawie inwestycji...

Uproszczono wzory wniosków budowlanych

Drukuj

W dniu 24 sierpnia 2016 roku Minister Infrastruktury i Budownictwa podpisał rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.

Czytaj więcej: Uproszczono wzory wniosków budowlanych

OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Garwolińskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

Drukuj

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 23) - zawiadamia się, że na wniosek Wójta Gminy Parysów występującego w imieniu Gminy Parysów została wydana decyzja Nr 547/2016 z dnia 20.07.2016 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa ul. Armii Krajowej w Parysowie w zakresie rozbudowy drogi gminnej (ul. Armii Krajowej) wraz z infrastrukturą niezbędną dla prawidłowego działania systemu drogowego tj. odwodnienia pasa drogowego realizowanego za pomocą kanalizacji deszczowej zamkniętej wraz z wylotem w miejscowości Parysów".

Czytaj więcej: OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Garwolińskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Garwolińskiego w sprawie budowy dróg w Garwolinie

Drukuj

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 23) - zawiadamia się, że na wniosek Burmistrza Miasta Garwolina zostało w dniu 23.06.2016 roku wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa ulic w Garwolinie ul. Konarskiego - km 0+005,07 - 0+360,72, ul. Kołłątaja - km 0+004,95 - 0+232,76, ul. Bocznej - km 0+017,75 - 0+523,85 i ul. Krasickiego - km 0+000 - 0+104,85.

Czytaj więcej: OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Garwolińskiego w sprawie budowy dróg w Garwolinie

OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Garwolińskiego w sprawie budowy drogi w Parysowie

Drukuj

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 23) - zawiadamia się, że na wniosek Wójta Gminy Parysów zostało w dniu 11.05.2016 roku wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa ul. Armii Krajowej w Parysowie w zakresie rozbudowy drogi gminnej (ul. Armii Krajowej) wraz z infrastrukturą niezbędną dla prawidłowego działania systemu drogowego tj. odwodnienia pasa drogowego realizowanego za pomocą kanalizacji deszczowej zamkniętej wraz z wylotem w miejscowości Parysów".

Czytaj więcej: OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Garwolińskiego w sprawie budowy drogi w Parysowie

Sprawdź co dzieje się z Twoją sprawą

Drukuj

Od 1 stycznia 2016 roku można sprawdzić w publicznym rejestrze stan danej sprawy.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GUNB jest uruchomiona wyszukiwarka publiczna, umożliwiająca przeszukiwanie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń budowy.

Czytaj więcej: Sprawdź co dzieje się z Twoją sprawą

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews