Przejdź do treści

Informacja dla interesantów o pracy w Wigilię

Drukuj

 

Informujemy, iż zarządzeniem Starosty Powiatu Garwolińskiego Nr 42/2018 z dnia 28.11.2018 roku

 w dniu 24 grudnia 2018 roku (poniedziałek) tut. Urząd nie będzie czynny.

Zapraszamy interesantów w dniu 15 grudnia 2018 roku (sobota).

Wydział Budownictwa

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Drukuj


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Powiatu Garwolińskiego. adres: Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin.
  2. Starosta Powiatu Garwolińskiego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie administratora pokój nr 218 (II piętro).
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  4. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.
  6. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  7. w przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obowiązkowe.

Ważne – nowa lokalizacja Wydziału

Drukuj

 

Informujemy wszystkich interesantów Wydziału Budownictwa, iż

 

od 16 LUTEGO 2018 roku swoje sprawy mogą Państwo załatwiać

 

w nowej siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie

 

znajdującej się przy ul. Mazowieckiej 26

 

Czytaj więcej: Ważne – nowa lokalizacja Wydziału

Zmiany w Prawie budowlanym wchodzące w życie z początkiem 2017 roku

Drukuj

W dniu 28 grudnia 2016 roku Prezydent podpisał uchwaloną w dniu 16 grudnia 2016 roku ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Zmiany zostały opublikowane w dniu 30 grudnia 2016 roku w Dz.U. pod poz. 2255.

W ustawie zawarte są zmiany między innymi Prawa budowlanego, które wejdą w życie od 01 stycznia 2017 roku.

Czytaj więcej: Zmiany w Prawie budowlanym wchodzące w życie z początkiem 2017 roku

OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Garwolińskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej w Garwolinie

Drukuj

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 23) - zawiadamia się, że na wniosek Burmistrza występującego w imieniu Miasta Garwolin została wydana decyzja Nr 746/2016 z dnia 20.09.2016 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Budowa ulic w Garwolinie

Czytaj więcej: OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Garwolińskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej...

OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Garwolińskiego o rozprawie administracyjnej w sprawie inwestycji drogowej

Drukuj

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku poz. 2031) w związku art. 89 § 1 i art. 91 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 23) z a w i a d a m i a m że w dniu 16 września 2016 roku o godz. 10°° w Starostwie Powiatowym w Garwolinie, ul. Staszica 15 (budynek główny na parterze, pok. Nr 4) odbędzie się rozprawa administracyjna w sprawie zastrzeżeń złożonych w dniu 24.08.2016 roku co do realizacji inwestycji drogowej pn.: Budowa ulic w Garwolinie

Czytaj więcej: OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Garwolińskiego o rozprawie administracyjnej w sprawie inwestycji...

Uproszczono wzory wniosków budowlanych

Drukuj

W dniu 24 sierpnia 2016 roku Minister Infrastruktury i Budownictwa podpisał rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.

Czytaj więcej: Uproszczono wzory wniosków budowlanych

OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Garwolińskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

Drukuj

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 23) - zawiadamia się, że na wniosek Wójta Gminy Parysów występującego w imieniu Gminy Parysów została wydana decyzja Nr 547/2016 z dnia 20.07.2016 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa ul. Armii Krajowej w Parysowie w zakresie rozbudowy drogi gminnej (ul. Armii Krajowej) wraz z infrastrukturą niezbędną dla prawidłowego działania systemu drogowego tj. odwodnienia pasa drogowego realizowanego za pomocą kanalizacji deszczowej zamkniętej wraz z wylotem w miejscowości Parysów".

Czytaj więcej: OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Garwolińskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Garwolińskiego w sprawie budowy dróg w Garwolinie

Drukuj

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 23) - zawiadamia się, że na wniosek Burmistrza Miasta Garwolina zostało w dniu 23.06.2016 roku wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa ulic w Garwolinie ul. Konarskiego - km 0+005,07 - 0+360,72, ul. Kołłątaja - km 0+004,95 - 0+232,76, ul. Bocznej - km 0+017,75 - 0+523,85 i ul. Krasickiego - km 0+000 - 0+104,85.

Czytaj więcej: OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Garwolińskiego w sprawie budowy dróg w Garwolinie

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews