Przejdź do treści

Zapraszamy do korzystania z usługi

Drukuj

 Mapa ewidencyjna lub mapa zasadnicza bez przychodzenia do urzędu

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Garwolinie uruchomił serwis, który umożliwia uzyskanie od ręki, drogą elektroniczną wydruków map ewidencyjnych jak i map zasadniczych wg stanu archiwalnego.

 

 

 

 

 

Czytaj więcej: Zapraszamy do korzystania z usługi

INFORMACJA w sprawie pracy Wydziału Budownictwa od 04 listopada 2020 roku

Drukuj

 

 

INFORMACJA

w sprawie pracy Wydziału Budownictwa

od 04 listopada 2020 roku

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 listopada 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie  ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów Starostwo Powiatowe w Garwolinie przechodzi na pracę zdalną.

 

Czytaj więcej: INFORMACJA w sprawie pracy Wydziału Budownictwa od 04 listopada 2020 roku

Obiekty i roboty nie wymagające pozwolenia - wymagające zgłoszenia lub zwolnione z formalności

Drukuj

Treść art. 29 Prawa budowlanego od 19.09.2020 roku.

  1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa:
1) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;

Czytaj więcej: Obiekty i roboty nie wymagające pozwolenia - wymagające zgłoszenia lub zwolnione z formalności

CYFRYZACJA PROCEDUR INWESTYCYJNO-BUDOWLANYCH

Drukuj

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/?fbclid=IwAR3ME3Gg2wIjyR9OvtUBjUDNwRzgUVPXSnqAHNKJAFDwvlLAeWsrpdccSp0

Czytaj więcej: CYFRYZACJA PROCEDUR INWESTYCYJNO-BUDOWLANYCH

Informacja na stronie GUNB-u ws. zmiany w sposobie doręczenia pism do organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego – procedura w okresie epidemii

Drukuj

Na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pojawiła się ważna informacja ws. zmiany w sposobie doręczenia pism do organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego – procedura w okresie epidemii.

Link do artykułu znajduje się poniżej.

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/zmiany-w-sposobie-doreczenia-pism-do-organow-administracji-architektoniczno-budowlanej

Informacja w tej sprawie znajduje się również na stronie Ministerstwa Rozwoju, link poniżej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/rozpatrywanie-spraw-z-zakresu-administracji-architektoniczno-budowlanej-oraz-nadzoru-budowlanego-w-czasie-epidemii--komunikat-mr

 

WAŻNE DLA PROJEKTANTÓW od 01.01.2020 roku

Drukuj

paragraf2

Z dniem 1 stycznia 2020 roku został zołożony w art. 33 ust. 2 nowy pkt 10. Nowy wymóg został dodany przez art. 3 ustawy z dnia 16 października 2019 roku (Dz.U. z 2019 roku poz. 2166) zmieniającej min. ustawę Prawo budowlane.

 Od 01.01.2020 roku do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

Czytaj więcej: WAŻNE DLA PROJEKTANTÓW od 01.01.2020 roku

AKTUALNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Drukuj

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Starosta Powiatu Garwolińskiego z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin, tel./ fax (0 – 25) 684 30 10.
2. Starosta Powiatu Garwolińskiego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz realizacji swoich praw:
• przez elektroniczną skrzynkę podawczą: /s1000fofnu
• telefonicznie: (0 – 25) 684 25 21
• e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• w siedzibie Administratora w pokoju nr 218
• listownie: Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin.
3. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
• art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgody (dot. numeru telefonu oraz adresu e – mail).
4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę.
5. Podanie danych osobowych w zakresie realizacji zadań ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne.
6. Państwa dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.
7. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji publicznej na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (numer telefonu, e – mail) przez Starostę Powiatu Garwolińskiego/ Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin w celu ułatwienia kontaktu. Oświadczam, że zostałam/ zostałem zapoznana/ zapoznany z treścią klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania moich danych osobowych.

............................................................................

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Drukuj


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Powiatu Garwolińskiego. adres: Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin.
  2. Starosta Powiatu Garwolińskiego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie administratora pokój nr 218 (II piętro).
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  4. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.
  6. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  7. w przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obowiązkowe.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews