Przejdź do treści

WAŻNE DLA PROJEKTANTÓW od 01.01.2020 roku

Drukuj

paragraf2

Z dniem 1 stycznia 2020 roku został zołożony w art. 33 ust. 2 nowy pkt 10. Nowy wymóg został dodany przez art. 3 ustawy z dnia 16 października 2019 roku (Dz.U. z 2019 roku poz. 2166) zmieniającej min. ustawę Prawo budowlane.

 Od 01.01.2020 roku do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

Czytaj więcej: WAŻNE DLA PROJEKTANTÓW od 01.01.2020 roku

AKTUALNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Drukuj

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Starosta Powiatu Garwolińskiego z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin, tel./ fax (0 – 25) 684 30 10.
2. Starosta Powiatu Garwolińskiego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz realizacji swoich praw:
• przez elektroniczną skrzynkę podawczą: /s1000fofnu
• telefonicznie: (0 – 25) 684 25 21
• e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• w siedzibie Administratora w pokoju nr 218
• listownie: Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin.
3. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
• art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgody (dot. numeru telefonu oraz adresu e – mail).
4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę.
5. Podanie danych osobowych w zakresie realizacji zadań ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne.
6. Państwa dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.
7. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji publicznej na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (numer telefonu, e – mail) przez Starostę Powiatu Garwolińskiego/ Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin w celu ułatwienia kontaktu. Oświadczam, że zostałam/ zostałem zapoznana/ zapoznany z treścią klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania moich danych osobowych.

............................................................................

Informacja dla interesantów o pracy w Wigilię

Drukuj

 

Informujemy, iż zarządzeniem Starosty Powiatu Garwolińskiego Nr 42/2018 z dnia 28.11.2018 roku

 w dniu 24 grudnia 2018 roku (poniedziałek) tut. Urząd nie będzie czynny.

Zapraszamy interesantów w dniu 15 grudnia 2018 roku (sobota).

Wydział Budownictwa

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Drukuj


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Powiatu Garwolińskiego. adres: Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin.
  2. Starosta Powiatu Garwolińskiego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie administratora pokój nr 218 (II piętro).
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  4. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.
  6. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  7. w przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obowiązkowe.

Ważne – nowa lokalizacja Wydziału

Drukuj

 

Informujemy wszystkich interesantów Wydziału Budownictwa, iż

 

od 16 LUTEGO 2018 roku swoje sprawy mogą Państwo załatwiać

 

w nowej siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie

 

znajdującej się przy ul. Mazowieckiej 26

 

Czytaj więcej: Ważne – nowa lokalizacja Wydziału

Zmiany w Prawie budowlanym wchodzące w życie z początkiem 2017 roku

Drukuj

W dniu 28 grudnia 2016 roku Prezydent podpisał uchwaloną w dniu 16 grudnia 2016 roku ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Zmiany zostały opublikowane w dniu 30 grudnia 2016 roku w Dz.U. pod poz. 2255.

W ustawie zawarte są zmiany między innymi Prawa budowlanego, które wejdą w życie od 01 stycznia 2017 roku.

Czytaj więcej: Zmiany w Prawie budowlanym wchodzące w życie z początkiem 2017 roku

OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Garwolińskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej w Garwolinie

Drukuj

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 23) - zawiadamia się, że na wniosek Burmistrza występującego w imieniu Miasta Garwolin została wydana decyzja Nr 746/2016 z dnia 20.09.2016 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Budowa ulic w Garwolinie

Czytaj więcej: OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Garwolińskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej...

OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Garwolińskiego o rozprawie administracyjnej w sprawie inwestycji drogowej

Drukuj

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku poz. 2031) w związku art. 89 § 1 i art. 91 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 23) z a w i a d a m i a m że w dniu 16 września 2016 roku o godz. 10°° w Starostwie Powiatowym w Garwolinie, ul. Staszica 15 (budynek główny na parterze, pok. Nr 4) odbędzie się rozprawa administracyjna w sprawie zastrzeżeń złożonych w dniu 24.08.2016 roku co do realizacji inwestycji drogowej pn.: Budowa ulic w Garwolinie

Czytaj więcej: OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Garwolińskiego o rozprawie administracyjnej w sprawie inwestycji...

Uproszczono wzory wniosków budowlanych

Drukuj

W dniu 24 sierpnia 2016 roku Minister Infrastruktury i Budownictwa podpisał rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.

Czytaj więcej: Uproszczono wzory wniosków budowlanych

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews