Przejdź do treści

Wymagania dotyczące budynku gospodarczego i garażu

Drukuj

 

gospodarczy1garaz1Często osoby zgłaszające się do Wydziału utożsamiają budynek gospodarczy i budynek garażowy używając tych terminów naprzemiennie. Obiekty te są inaczej traktowane przez Prawo budowlane i przepisy techniczno – budowlane. Realizacja np. garażu na podstawie zgłoszenia może być przyczyną kłopotów z nadzorem budowlanym.

 

Czytaj więcej: Wymagania dotyczące budynku gospodarczego i garażu

We wrześniu Osiedle Turystyczno - Wypoczynkowe w Wildze będzie miało plan

Drukuj

otwwilga

Rada Gminy w Wildze podjęła w dniu 3 czerwca 2011 roku uchwałę Nr V/24/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Turystyczno - Wypoczynkowego Wilga.

 

Czytaj więcej: We wrześniu Osiedle Turystyczno - Wypoczynkowe w Wildze będzie miało plan

INFORMACJA o aktualnych drukach i kartach spraw

Drukuj

AKTUALNE karty spraw załatwianych przez Wydział Budownictwa oraz stosowne druki należy pobrać w BIP-u www: Sprawy załatwiane przez Wydział Budownictwa

Czytaj więcej: INFORMACJA o aktualnych drukach i kartach spraw

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Drukuj

paragraf2

W dniu 08 lipca 2009 roku weszły w życie zmiany (opublikowane w Dz.U. Nr 56, poz. 461) do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Interesantom Wydziału Budownictwa z pewnością pomoże znajomości nowej treści § 12 określającego dopuszczalne odległości, w jakich należy sytuować budynek na działce budowlanej.

 

Czytaj więcej: Zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich...

Zmiana przepisów od 01 stycznia 2009 roku

Drukuj

swiadectwoen

Znowelizowane rozporządzenia do Prawa budowlanego, wchodzą w życie z początkiem 2009 roku. Opublikowane zostały rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczące charakterystyki energetycznej budynków, które stanowią wypełnienie ustaleń Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Podstawę prawną dla wydania przedmiotowych przepisów stanowi znowelizowane we wrześniu 2007 roku Prawo budowlane.

 

Czytaj więcej: Zmiana przepisów od 01 stycznia 2009 roku

Zmiana Prawa budowlanego istotna dla osób które nie rozpoczęły jeszcze budowy

Drukuj

budowadomuZnowelizowane przepisy ucieszą inwestorów, którzy nie wystąpili jeszcze lub posiadają decyzje o pozwoleniu na budowę, które stały się ostateczne po 23 sierpnia 2008 roku.

 

Czytaj więcej: Zmiana Prawa budowlanego istotna dla osób które nie rozpoczęły jeszcze budowy

Powrót znaczków skarbowych

Drukuj

Do dnia 31 grudnia 2008 roku zapłata opłaty skarbowej może być dokonywana także znakami opłaty skarbowej o odpowiedniej wartości.

Czytaj więcej: Powrót znaczków skarbowych

Gmina Garwolin ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego!

Drukuj

gmina garwolin

 Kolejna gmina w naszym powiecie ma plan na swoim terenie. W dniu 11 czerwca 2007 roku Rada Gminy Garwolin uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin.

 

Czytaj więcej: Gmina Garwolin ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego!

Jedyna szansa na zalegalizowanie samowoli budowlanej !

Drukuj

Tylko do końca 2007 roku mogą Państwo wystąpić do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o bezpłatne zalegalizowanie samowoli budowlanej.
Warto skorzystać z tej szansy i ...

Czytaj więcej: Jedyna szansa na zalegalizowanie samowoli budowlanej !

Nowe przepisy związane z budową dróg powiatowych i gminnych - nowe kompetencje Starosty

Drukuj

Z początkiem 2007 roku weszła w życie ustawa z dnia 18 października 2006 roku o zmianie zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.


Czytaj więcej: Nowe przepisy związane z budową dróg powiatowych i gminnych - nowe kompetencje Starosty

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews