Przejdź do treści

Komisja Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Drukuj

Skład komisji:


Norbert Wilbik - Przewodniczący Komisji

Urszula Kobielus - Wiceprzewodnicząca Komisji

Monika Ochnio

Waldemar Trzaskowski

Ewa Kędziorek

Stefan Gora

Dariusz Owczarczyk

Marek Chciałowski

 

Zadania komisji:

 

  • Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli.
  • Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy.
  • Ochrona praw konsumenta.
  • Ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.
  • Obronność.
  • Przeciwdziałanie patologii społecznej.
  • Skarga obywatela Powiatu.
  • Przeciwdziałanie bezdomności, narkomanii i alkoholizmowi.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews