Przejdź do treści strony

42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia 1981 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny, który trwał do 22 lipca 1983 r. Celem reżimu komunistycznego było zniszczenie wielomilionowego ruchu „Solidarności”. Wojskowy zamach stanu kosztował życie co najmniej kilkudziesięciu Polaków i drastycznie ograniczał życie codzienne.

Władzę w Polsce przejęła hunta wojskowa pod przewodnictwem gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Wprowadzono godzinę milicyjna, internowano ponad 10 tyś osób, ograniczono przemieszczanie się ludności i zakazano zgromadzeń. Milicja i wojsko mogły każdego legitymować i przeszukiwać obywateli. Wprowadzono godzinę milicyjną od godz. 22 do 6 rano, a na wyjazdy poza miejsce zamieszkania potrzebna była przepustka. Korespondencja podlegała oficjalnej cenzurze, wyłączono telefony, uniemożliwiając m.in. wzywanie pogotowia ratunkowego i straży pożarnej. Większość najważniejszych instytucji i zakładów pracy została zmilitaryzowana i była kierowana przez ponad 8 tys. komisarzy wojskowych.

Msza Święta w intencji Ojczyzny i Ofiar stanu wojennego zostanie odprawiona w środę, 13 grudnia 2023 roku, o godz. 8.00 w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Garwolinie. Władze samorządowe miasta i powiatu złożą także po nabożeństwie kwiaty pod obeliskiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dla mieszkańców miasta jest to miejsce symboliczne – kamień, upamiętniający pobyt Marszałka Piłsudskiego w 1920 roku w Garwolinie, postawiony w latach 30-tych XX wieku,  został ukryty przez mieszkańców przed Niemcami. Odkopano go i dopiero w 1981 roku, z inicjatywy działaczy NSZZ Solidarność. W czasie stanu wojennego było to miejsce  nieoficjalnych  i  zakazanych uroczystości patriotycznych. Trzynastego każdego miesiąca przez długi czas paliły się tu znicze. Gdy w kopalni Wujek zabito 9 górników przy kamieniu pojawiło się 9 kawałków węgla upamiętniających ich śmierć. Tu spotykali się działacze „Solidarności” oraz inne osoby –  przeciwstawiające się działaniom władz stanu wojennego, aby  złożyć  kwiaty  i  odśpiewać  „Boże,  coś  Polskę”. W tym roku obelisk Marszałka Józefa Piłsudskiego przeszedł rewitalizację dzięki dofinansowaniu z Samorządu Województwa Mazowieckiego i Instytutu Pamięci Narodowej.