Przejdź do treści strony

Składy osobowe komisji

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Garwolińskiego

Kadencja 2018-2023

Urszula Kobielus - Przewodnicząca komisji

Michał Jaworski - Zastępca Przewodniczącego komisja
Monika Ochnio - Sekretarz komisji
Dariusz Owczarczyk - Członek komisji
Stefan Gora - Członek komisji

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Garwolińskiego

Kadencja 2018-2023

Monika Ochnio - Przewodnicząca komisji

Ewa Kędziorek - Członek komisji
Jacek Woźniak - Członek komisji
Marta Serzysko - Członek komisji
Marek Ziędalski - Członek komisji
Marcin Kobus - Członek komisji
Mirosław Pyra - Członek komisji

Komisja Budżetowo-Finansowa Rady Powiatu Garwolińskiego

Kadencja 2018-2023

Maciej Kurowski - Przewodniczący komisji

Kazimierz Sionek - Członek komisji
Krzysztof Łapacz - Członek komisji
Mirosław Walicki - Członek komisji
Marek Ziędalski = Członek komisji
Stefan Gora - Członek komisji
Józef Tomala - Członek komisji
Marek Chciałowski - Członek komisji

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Garwolińskiego

Kadencja 2018-2023

Agnieszka Sadowska-Janiec - Przewodnicząca komisji

Jacek Woźniak - Członek komisji
Mirosław Walicki = Członek komisji
Maciej Kurowski - Członek komisji
Dariusz Owczarczyk - Członek komisji
Józef Tomala - Członek komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Garwolińskiego

Kadencja 2018-2023

Michał Jaworski - Przewodniczący komisji

Jan Tywanek - Członek komisji
Agnieszka Sadowska-Janiec - Członek komisji
Krzysztof Ośka - Członek komisji
Waldemar Trzaskowski - Członek komisji
Marta Serzysko - Członek komisji
Teresa Bąk - Członek komisji
Mirosław Pyra - Członek komisji

Komisja Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Garwolińskiego

Kadencja 2018-2023

Norbert Wilbik - Przewodniczący komisji

Urszula Kobielus - Członek komisji
Monika Ochnio - Członek komisji
Waldemar Trzaskowski - Członek komisji
Ewa Kędziorek - Członek komisji
Stefan Gora - Członek komisji
Dariusz Owczarczyk - Członek komisji
Marek Chciałowski - Członek komisji

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Garwolińskiego

Kadencja 2018-2023

Krzysztof Łapacz - Przewodniczący komisji

Urszula Kobielus - Członek komisji
Kazimierz Sionek - Członek komisji
Krzysztof Ośka - Członek komisji
Jan Tywanek - Członek komisji
Marcin Kobus - Członek komisji
Teresa Bąk - Członek komisji
Norbert Wilbik - Członek komisji

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Garwolińskiego

Kadencja 2018-2023

Ewa Kędziorek - Przewodnicząca komisji

Agnieszka Sadowska-Janiec - Członek komisji
Krzysztof Łapacz - Członek komisji
Norbert Wilbik - Członek komisji
Marek Chciałowski - Członek komisji

Komisja Statutowa Rady Powiatu Garwolińskiego

Kadencja 2018-2023

Komisja doraźna