Przejdź do treści strony

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Załatwianie spraw urzędowych przez Internet z wykorzystaniem elektronicznej skrytki podawczej wymaga posiadania konta z Profilem Zaufanym (szczegółowa instrukcja dotycząca tego jak założyć Profil Zaufany dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Osoby posiadające konto z Profilem Zaufanym, w celu złożenia pisma powinny zalogować się przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego. Zalogować się można za pośrednictwem strony: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta

Adres elektronicznej skrytki podawczej :https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta

Materiały : ePUAP - Instrukcje i podręczniki