Przejdź do treści strony

Obsługa osób niepełnosprawnych

Pomagamy w załatwieniu sprawy osobom niepełnosprawnym, w tym osobom doświadczającym trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się. Nasz urząd jest przyjazny dla wszystkich.

 

Poruszanie się po budynku


Przy wejściu głównym do budynku Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Mazowieckiej 26 po lewej stronie znajduje się podjazd dla wózków.

Osoba z niepełnosprawnością, jeżeli jest taka potrzeba, uzyskuje pomoc w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Garwolinie. Mieści się ono na parterze budynku po prawej stronie od wejściua głównego.

W budynku znajdują się dwie windy, które umożliwiają osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich dotarcie do wydziałów Starsotwa Powiatowego w Garwolinie znajdujących się na piętrach.