Przejdź do treści strony

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych

Informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 Ustawy o finansach publicznych (Zgodnie z Art. 37 ustawy o Finansach publicznych)
 

Materiały :