Przejdź do treści strony

Sekretarz Powiatu Garwolińskiego

BARTŁOMIEJ KOZYRA

Starostwo Powiatowe w Garwolinie
ul. Mazowiecka 26
Pokój 329 (III piętro)
08 - 400 GARWOLIN
tel / fax +48 25 684 30 10 wew. 567

e-mail: sekretarz@garwolin-starostwo.pl


Do zadań sekretarza należy:

  •  Zapewnienie sprawnego funkcjonowania starostwa, w szczególności:

- nadzór nad organizacją pracy starostwa,
- czuwanie nad przebiegiem i terminowością wykonywania zadań,
- sprawowanie nadzoru i kontroli nad opracowywaniem projektów oraz zmian regulaminów, zarządzeń i innych przepisów wewnętrznych,
- prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr i usprawnieniem pracy w starostwie,

  • koordynacja całokształtu zagadnień organizacyjno--technicznych dotyczących współpracy z zarządem powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży oraz współpracy zarządu z radą;
  • koordynacja spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz referendum na terenie powiatu;
  • bezpośredni nadzór nad Wydziałem Organizacyjno-Administracyjnym;
  •  rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi starostwa;
  •   wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie starosty;