Przejdź do treści strony

Skarbnik Powiatu Garwolińskiego
JOLANTA ZAWADKA


Starostwo Powiatowe w Garwolinie
ul. Mazowiecka 26
Pokój 331 (III piętro)
08 - 400 GARWOLIN
tel. 25 684 30 10 wew. 520

e-mail: skarbnik@garwolin-starostwo.pl


Do zadań skarbnika należy:

 • wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie obsługi księgowej budżetu powiatu;
 • przygotowywanie projektu budżetu powiatu;
 • nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu powiatu;
 • kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych;
 • kontrola sprawozdawczości budżetowej;
 • przygotowywanie okresowych analiz, ocen i bieżącej informacji o sytuacji finansowej powiatu;
 • opiniowanie projektów decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu;
 • organizacja obiegu dokumentów finansowych starostwa;
 • nadzór nad działalnością Wydziału Finansowego;
 • kontrola obsługi księgowo - kasowej starostwa;
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla skarbnika.