Przejdź do treści strony

Konta Starostwa - opłaty

W nazwie odbiorcy proszę wpisać poniższe dane:  Powiat Garwoliński, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin

Konto 02 1020 4476 0000 8302 0022 2828

obejmuje ewidencje wpłat :

 1. Wieczyste użytkowanie Skarbu Państwa
 2. Zarząd ( Skarb Państwa )
 3. Dzierżawa ( Skarb Państwa )
 4. Czynsz ( Skarb Państwa )
 5. Sprzedaż nieruchomości ( Skarb Państwa )
 6. CEPiK
 7. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
 8. Karty parkingowe

Konto 68 1020 4476 0000 8802 0022 4790

obejmuje ewidencje wpłat :

 1. Opłaty ZUD, PODGiK, wypisy, wyrysy, korzystanie z dokumentów, nadanie cech wieczystoksięgowych, kopia mapy, poświadczenia posiadania lasu
 2. Wieczyste użytkowanie Powiatu Garwolińskiego
 3. Opłaty za wydanie prawa jazdy, wypisy z licencji
 4. Opłata za kartę wędkarską, dzienniki budowy, holowanie samochodu

Konto 47 1020 4476 0000 8402 0434 5633

obejmuje ewidencje wpłat :

1. wpłaty z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających

Opłata Skarbowa

 Opłatę skarbową z tytułu:

 • wydania zaświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdu,
 • wydania decyzji na budowę/rozbiórkę,
 • za pełnomocnictwo,
 • wydania zaświadczenia o uproszczonym planie urządzenia lasu
 • wpisu do rejestru zwierząt egzotycznych

należy wpłacać na rachunek bankowy dochodów Urzędu Miasta Garwolin : Konto 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010 znajdujący się pod adresem https://garwolin.pl/