Przejdź do treści strony

Edukacja

Na terenie powiatu funkcjonuje 7 szkół ponadpodstawowych oraz 4 placówki specjalne.

W powiecie znajdują się liczne niepubliczne placówki, które podnoszą poziom edukacji mieszkańców oraz umożliwiają dostęp do specjalistycznej pomocy. Powiat Garwoliński od zawsze kładł nacisk na oświatę, po to aby młodzież miała jak najlepsze warunki do nauki. Dzięki temu uczniowie odnoszą sukcesy na szczeblach krajowych oraz międzynarodowych. Poprzez pozyskiwaniu dofinansowania ze środków europejskich szkoły wyposażone są w dobrej jakości oraz wysokiej technologii sale naukowe i zawodowe, a uczniowie wraz z nauczycielami mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności i zainteresowań za granicą dzięki programom realizowanym we współpracy ze szkołami zagranicznymi.

Dzieci, młodzież oraz dorośli, a więc osoby w każdym wieku rozmiłowane w czytelnictwie mają do dyspozycji liczne biblioteki zamiejscowe oraz Miejsko- Powiatową Bibliotekę Publiczną w Garwolinie.

Kultura

Kultura rozumiana jako ochrona tradycji, pielęgnowania dziedzictwa poprzednich pokoleń, podtrzymywanie zwyczajów i obyczajów, ale także kreowanie nowych wydarzeń będących odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców- to kolejne, ważne zadanie dla samorządu powiatu. Kalendarz imprez artystycznych, gospodarczych i rekreacyjnych wzbogaca się o nowe pozycje, których animatorem i głównym organizatorem jest powiat. Wszystkie uroczystości to wynik aktywności podstawowych jednostek samorządowych oraz zasługa gminnych ośrodków kultury, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, a także licznych organizacji pozarządowych.

Na terenie powiatu garwolińskiego działają domy kultury, muzea, chóry, instytucje kulturalne, fundacje, kluby i wiele innych ośrodków kulturalnych.

Aby umilić i uatrakcyjnić spędzanie wolnego czasu mieszkańcy mają do dyspozycji kina, kręgielnie, parki, itd. Jest to możliwość oderwania się od codziennych spraw oraz zachęta do aktywnego spędzenia czasu w miejscach kultury, w których często promowani są lokalni artyści.

Narodowy Instytut Dziedzictwa udostępnił mapę zabytków z terenu całej Polski, w której możemy znaleźć również zabytki znajdujące się w naszym regionie.

Link do mapy: https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/

Kultura materialna wsi i sztuka ludowa

Teren powiatu garwolińskiego należy do ciekawych pod względem etnograficznym. We wsiach szeroko rozwinięte było tkactwo ludowe, głównie na użytek własny. Występowały wszystkie techniki tkackie. Różnorodność szlaków i wzorów przejawia się we wszystkich rodzajach tkanin.

W niektórych wsiach mieszkali rzeźbiarze, którzy z zawodu byli rolnikami, niekiedy rzeźbiący w kamieniu -piaskowcu wydobytym z dna Wisły. Zachowały się też wycinanki, które dawniej były jedną z form dekorowania wnętrz chłopskich izb. W okolicznych wioskach można spotkać muzykujące rodziny, ludowych malarzy i poetów.

Sport

Powiat garwoliński jest doskonałym miejscem do aktywnej, sportowej rekreacji, a samorząd powiatowy we współpracy z gminami wspiera wszelkie inicjatywy, które taką aktywność umożliwiają. Wspieramy zarówno dzieci i młodzież, jak i wydarzenia sportowe, w których udział biorą mieszkańcy i goście naszego regionu. Dla wybitnych sportowców mamy stypendia. Na terenie powiatu prężnie działają kluby oraz stowarzyszenia sportowe. Ich głównym celem jest krzewienie kultury fizycznej wśród mieszkańców, w tym przede wszystkim wśród młodzieży.

Mieszkańcy mają również dostęp do pływalni, stadionów, boisk sportowych, sal gimnastycznych, obiektów lekkoatletycznych oraz innych obiektów sportowych.