Przejdź do treści strony

Biuro Rzeczy Znalezionych

Zgubiłeś bądź znalazłeś coś wartościowego na terenie powiatu garwolińskiego?

Nie wiesz gdzie szukać?

Sprawdź w Biurze Rzeczy Znalezionych lub przekaż znaleziony przedmiot.

Wydział Organizacyjno-Administracyjny Starostwa Powiatowego w Garwolinie w imieniu Starosty Garwolińskiego prowadzi Biuro Rzeczy Znalezionych.

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić:

  • jaka rzecz (przedmiot) został zgubiony,
  • opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne,
  • a także przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych środków zużycia).

Osoby przekazujące znalezione rzeczy do biura, wypełniają krótki formularz, który  jest potwierdzeniem przyjęcia przedmiotu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie biura w Starostwie Powiatowym w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26; parter, pokój 001 -kancelaria; tel. 25 684 25 73 czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600.

Przedmioty w Biurze Rzeczy Znalezionych przechowuje się przez okres 2 lat. Po tym czasie przechodzą na własność Skarbu Państwa.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych Dz.U. 2015 poz. 397

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym Dz.U. 2020 poz. 920

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001145