Przejdź do treści strony

Zgłaszanie naruszeń

Zespół ds. zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń  w Starostwie Powiatowym w Garwolinie

1. Pan Damian Baran (Koordynator)

  • Koordynowanie działań Zespołu
  • Przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń
  • Korespondencja z osobami zgłaszającymi nieprawidłowości
  • Ustalanie terminu zebrań Zespołu

          Tel. 25 684 25 45

2. Pani Aneta Głowala (Zastępca Koordynatora)

           Tel. 25 684 25 68

3. Pani Luiza Bogucka (Członek Zespołu)

  • Udzielanie informacji w zakresie ochrony danych osobowych osób zgłaszających hnieprawidłowości oraz osób zaangażowanych

           Tel. 25 684 25 21

E-mail Zespołu

sygnalista@garwolin-starostwo.pl

Materiały

Zarządzenie nr 23/2022 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 26 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszęń w Starostwie Powiatowym w Garwolinie

Regulamin zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Starostwie Powiatowym w Garwolinie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłaszaniem nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Starostwie Powiatowym w Garwolinie