Przejdź do treści strony

84. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Polskie Państwo Podziemne działając w latach 1939–45 na terenach okupowanych przez Niemców i Sowietów, było fenomenem w ogarniętej wojną Europie. Jego początkiem było utworzenie 27 września 1939 r. Służby Zwycięstwu Polski, przekształconej w Związek Walki Zbrojnej, a następnie w Armię Krajową.

Powiatowo-miejskie obchody rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym żołnierzy Armii Krajowej Obwodu „Gołąb – Garwolin” na skwerze im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Msza Święta odbyła się w Parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Miętnem. Ksiądz prałat Edmund Szarek w słowie do wiernych podkreślił, że w tę rocznicę na nowo możemy odbudować w naszych sercach nadzieję oraz czuć się wolni.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Dworku w Miętnem. Delegacje samorządów, środowisk kombatanckich, stowarzyszeń, związków zawodowych, szkół powiatowych złożyły kwiaty pod tablicą w hołdzie Polskiemu Państwu Podziemnemu, nauczycielom, organizatorom i uczestnikom tajnego nauczania na Ziemi Garwolińskiej w latach 1939-44.

Program artystyczny „Polskie Państwo Podziemne – Bóg Honor Ojczyzna!” został przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół im. S. Staszica w Miętnem. W szkole można było obejrzeć wystawę Instytutu Pamięci Narodowej autorstwa Pawła Murawskiego „Polskie Państwo Podziemne”, jak również wystawę dokumentów i fotografii z okresu okupacji niemieckiej ze zbiorów Portalu Garwolin.org