Przejdź do treści strony

Będzie służył wszystkim Honorowym Krwiodawcom

Budowa Terenowego Oddziału w Garwolinie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa stała się faktem. W poniedziałek, 17 października 2022 r. miało miejsce uroczyste podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę RCKiK w Garwolinie w sąsiedztwie Szpitala Powiatowego przy ul. Warszawskiej/Lelewela!

Jest to szczególne wydarzenie dla wielu osób, które tworzyły struktury honorowego krwiodawstwa w Powiecie Garwolińskim, dla pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, dla Honorowych Dawców Krwi, pacjentów oraz całej publicznej służby krwi. To również wielkie święto dla lokalnej społeczności, władz samorządowych, Mieszkańców oraz wszystkich osób, którym bliska jest idea honorowego krwiodawstwa. To wreszcie kolejny krok do realizacji długo wyczekiwanej inwestycji, która stała się faktem dzięki staraniom Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Dariusza Piotrowskiego, przy wsparciu samorządu Powiatu Garwolińskiego.

W uroczystości udział wzięli m. in. Minister Zdrowia Waldemar Kraska oraz Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Dariusz Piotrowski, Maria Koc - Senator RP, Teresa Wargocka i Grzegorz Woźniak - Posłowie na Sejm RP, przedstawiciele władz samorządowych: Marek Ziędalski - Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego, Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego Waldemar Trzaskowski oraz Wiceprzewodniczący Kazimierz Sionek, Marzena Świeczak Burmistrz Miasta Garwolin, księża, dyrektor szpitala powiatowego w Garwolinie Krzysztof Żochowski z zastępcą Michałem Rękawkiem, przedstawiciele społeczności Honorowych Dawców Krwi, przyjaciele honorowego krwiodawstwa i inni.

Ks. kan. Stanisław Szymuś - dziekan dekanatu garwolińskiego dokonał poświęcenia miejsca budowy Terenowego Oddziału RCKiK w Garwolinie.


Rada Powiatu Garwolińskiego pod koniec 2021 r. wyraziła zgodę na zbycie działki o pow. 0,2068 ha Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie pod budowę terenowego Oddziału w Garwolinie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Działka ta znajduje się w pobliżu budynku szpitala powiatowego i była własnością powiatu. Realizacja tej inwestycji będzie zatem swoistym oddaniem hołdu i podziękowaniem dla wszystkich Honorowych Krwiodawców, którzy w bezinteresownym geście przekazują to, co mają najcenniejsze dla ratowania ludzkiego życia.

Oddawanie krwi w nowoczesnym budynku, z wysokospecjalistycznym sprzętem i profesjonalną obsługą stanie się niedługo udziałem mieszkańców Powiatu Garwolińskiego. Nasz powiat od wielu lat znajduje się w czołówce krwiodawców, stąd wierzymy, że dzięki zapewnieniu środowisku Dawców krwi miejsca spotkań wewnątrz Terenowego Oddziału, z pewnością powiększy się grono Honorowych Dawców Krwi.