Przejdź do treści strony

Bezpieczeństwo seniorów w centrum uwagi - Powiatowy Dzień Seniora

W każdej gminie naszego powiatu Seniorzy tworzą aktywne grupy społeczne, dlatego po raz kolejny w naszym powiecie, przy współpracy KPP Garwolin i Powiatu Garwolińskiego w środę, 20 września, zorganizowany został Powiatowy Dzień Seniora. Osoby w wieku 60+ mogły się spotkać, wysłuchać ciekawych prelekcji, poznać wzajemnie i po prosto spędzić razem czas!

Blisko 300 osób zgromadziło się w Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie reprezentując Seniorów poszczególnych gmin Powiatu Garwolińskiego. Zgromadzonych przywitali gospodarze wydarzenia Komendant Powiatowy Policji nadkom. Janusz Mularski oraz Mirosław Walicki - Starosta Powiatu Garwolińskiego.

Organizatorzy zadbali o bogaty program dnia. Podczas spotkania policjanci Wydziału Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Policji w Radomiu sierż. szt. Bartłomiej Hodio i sierż. szt. Jan Suracki poruszyli temat bezpieczeństwa online seniorów oraz wyłudzeń i oszustw na ich szkodę. Kierownik Zespołu Postępowań i Kontroli Departamentu Bezpieczeństwa PKO Banku Polskiego Waldemar Nurzyński przekazał cenne rady w zakresie bezpieczeństwa finansowego. Zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Garwolinie podkom. Krzysztof Sykuła mówił o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach. Następnie głos zabrali Renata Liszewska i Anna Zegadło z PSSE w Garwolinie oraz psycholog Tomasz Rękawek. Seniorzy usłyszeli istotne rady dotyczące profilaktyki zdrowotnej oraz ważne informacje na temat poczucia własnej wartości i znaczenia opieki nad zdrowiem psychicznym seniorów.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację przedsięwzięcia, ale przede wszystkim dziękujemy wszystkim seniorom, którzy zechcieli zaszczycić nas swoją obecnością. Pokazali Państwo, że należy robić dla Was takie wydarzenia, gdyż Wasza ogromna energia i radość życia są wzorem dla nas wszystkich!