Przejdź do treści strony

Budowa mostu coraz bliżej

We wtorek 19 września w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie zgodnie z podpisaną umową z dnia 25.01.2021r. oraz zatwierdzonym harmonogramem prac projektowych odbyła się prezentacja Etapu D Koncepcja Programowa dla zadania pn.: „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi”.

Element D Koncepcja Programowa jest przedostatnim elementem procesu opracowywania dokumentacji projektowej. Po wykonaniu koncepcji programowej rozpoczęły się prace nad ostatnim elementem E Projekt Budowlany w tym dokumentacja techniczna, który zakończy się uzyskaniem decyzji ZRID.

W trakcie prezentacji przedstawiciele biura projektowego MOST-PROJEKT omówili zagadnienia dotyczące branży drogowej oraz branży mostowej.

Budowa mostu to strategiczna inwestycja. Jej powstanie spotęguje szereg pozytywnych skutków dla społeczeństwa i gospodarki.

Inwestycję tę realizujemy wspólnie z Powiatem Kozienickim, Gminą Maciejowice oraz Gminą Kozienice. W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy na czele z Panią Maria Koc - Senator RP . Serdecznie dziękujemy za bezustanne wsparcie i okazywaną pomoc.