Przejdź do treści strony

Dwie przebudowane drogi powiatowe oficjalnie otwarte!

15 listopada 2022 r. w Powiecie Garwolińskim odbyła się podwójna uroczystość otwarcia oraz poświęcenia przebudowanych dróg: drogi powiatowej nr 1320W w m. Czyszkówek oraz drogi powiatowej nr 1371W – ul. Jana Pawła II w Garwolinie. Na przebudowę obu dróg zostały pozyskane środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łącznie obie inwestycje pochłonęły blisko 10 mln zł!

Przebudowa drogi powiatowej nr 1320W w m. Czyszkówek

Na przebudowę drogi powiatowej nr 1320W Garwolin-Górki-Izdebnik w miejscowości Czyszkówek umowę podpisano w grudniu 2021 r. z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. Podczas trwających od maja do września 2022 r. prac przebudowano blisko 1,5 km odcinka drogi. Łącznie w ten odcinek wbudowano 2321 ton asfaltobetonu. Wybudowano chodniki, tak wyczekiwane przez Mieszkańców oraz oświetlenie dwóch przejść dla pieszych wraz ze znakiem aktywnym, co z pewnością zwiększy poziom bezpieczeństwa pieszych w tym miejscu.

Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki nie ukrywał ogromnej radości z faktu, że udało się przebudować właśnie ten odcinek drogi. Dziękował na ręce Pani Senator Marii Koc za otrzymane wsparcie, bowiem bez ponad 2 mln dofinansowania ta inwestycja niebyłaby możliwa. Senator RP Maria Koc gratulowała Samorządowi Powiatu Garwolińskiego, który sięga po kolejne środki i dzięki wspaniałej współpracy jest w stanie podjemować kolejne inwestycje dla poprawy jakości i komfortu życia Mieszkańców. Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Anna Kaszuba dziękowała Staroście za to, że wsłuchuje się w potrzeby swoich Mieszkańców i je z powodzeniem realizuje.  Poświęcenia nowo otwartej drogi dokonał ks. kanonik Stanisław Szymuś – dziekan dekanatu garwolińskiego.

Ulica Jana Pawła II w Garwolinie - przebudowa drogi powiatowej nr 1371W

Drugą otwieraną inwestycją tego dnia była przebudowana ul. Jana Pawła II w Garwolinie – droga powiatowa nr 1371W . Zadanie pochłonęło ponad 6 mln złotych, z czego ponad 4 mln. to środki z dofinansowania RFRD. Wykonawcą inwestycji była firma MELIORANT Tadeusz Zając i Spółka, która od maja do listopada 2022 r. prowadziła prace na pół kilometrowym odcinku. Łącznie w ulice Jana Pawła II wbudowano 1970 ton asfaltobetonu! Wykonano kanalizację deszczową wyposażoną w separator, osadnik oraz pompownię wód deszczowych, wbudowano studnie kanalizacyjne i ściekowe, wykonano obustronne chodniki (ponad 1 km) oraz wykonano oświetlenie 3 przejść dla pieszych. Spotkanie było okazją do podsumowania zrealizowanej inwestycji, gratulacji i podziękowań.

 - Zrównoważony rozwój – w tej kadencji tak staramy się prowadzić inwestycje, by w każdej z 14 gmin tworzących Powiat Garwoliński takowe były – mówił podczas otwarcia drogi Starosta Garwoliński Mirosław Walicki. Dziękował na ręce Pani Marszałek, która jest Ambasadorem naszego powiatu i która wspiera każde nasze działania. Dziękował Radnym Powiatowym, Samorządowi Miasta Garwolina, Pracownikom Powiatowego Zarządu Dróg na czele z Dyrektorem Markiem Jonczakiem, wykonawcom i Mieszkańcom za wyrozumiałość i współpracę podczas prowadzonych prac.  Poświęcenia przebudowanej ulicy Jana Pawła II dokonał ks. kanonik Stanisław Szymuś – dziekan dekanatu garwolińskiego.

Wsparcie z zewnątrz

Z całą pewnością inwestycje nie byłyby możliwe bez pozyskania przez Zarząd Powiatu dofinansowania ze środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość zadania przebudowy drogi powiatowej nr 1371W wyniosła 6 777 300,00 zł, z czego kwota dofinansowania to 4 468 138,43 zł.

Całkowita wartość zadania przebudowy drogi powiatowej nr 1320W wyniosła 3 074 797,89 zł, z czego kwota dofinansowania to 2 025 258,44 zł.