Przejdź do treści strony

Dzień projektów unijnych w ZS im. Stanisława Staszica w Miętnem

W piątek 5 stycznia odbył się "Dzień projektów unijnych w ZS im. Stanisława Staszica w Miętnem". Celem spotkania bylo podsumowaie projektów, w których wzięli udział uczniowie i nauczyciele z Miętnego. W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni Goście - Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego Marek Ziędalski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego Kazimierz Sionek, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Krzysztof Łapacz, Radny Rady Powiatu Garwolińskiego oraz Członek Zarządu Powiatu Garwolińskiego Krzysztof Ośka, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Justyna Maszkiewicz, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Garwolinie Marcin Zboina, Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Elżbieta Woźniak- Sionek, Komendant Powiatowy Policji w Garwolinie Janusz Mularski, Przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego w Garwolinie Halina Poszytek, Prezes Gospodarstwa Rolnego Sp. z.o.o. w Miętnem Krzysztof Szczypek, a także Przedstawicielka Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnem Anna Lewandowska oraz Przedstawicielka Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętnem Anna Wcisło. Dyrektor Szkoły Lilla Nawrocka powitała również przedstawicieli Unii Producentów i Pracodawców Przemyslu Mięsnego oraz osoby współpracujące ze szkołą w ramach realizacji projektów.

Podczas spotkania przedstawiono i omówiono następujące projekty:

🟢 Projekt „Zawodowcy na start – bis” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Projekt realizowany w partnerstwie z Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego. Wartość całkowita projektu 3 617 092,70 złotych w tym dla Zespołu Szkół w Miętnem
2 391 833,25 złotych. Projekt realizowano w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r. Celem projektu jest podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych zawodowych uczniów, dostosowanie pracowni praktycznych zawodowych do rzeczywistych warunków środowiska pracy, podniesienie kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji przez nauczycieli.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli/nauczycielek z Zespołu Szkół w Miętnem - ponad 69 000 złotych;

2. Zajęcia doskonalące kompetencje oraz umiejętności zawodowe uczniów i uczennic z Zespołu Szkół w Miętnem – ponad 483 000 złotych;

3. Realizacja programów stażowych umożliwiających nabywanie kompetencji zawodowych w miejscu pracy przez uczniów ze Zespołu Szkół w Miętnem - 366 000 złotych;

4. Realizacja zajęć wspierających kompetencje kluczowe (TIK) oraz umiejętności uniwersalne: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość dla 150 uczniów w Zespole Szkół w Miętnem - ponad 117 000 złotych;

5. Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół w Miętnem  - prawie 1 100 000 złotych w tym:

▪️ wyposażenie pracowni dla technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki  - 207 000 zł

▪️ wyposażenie pracowni dla technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 127 970 zł

▪️ wyposażenie pracowni dla technika spedytora - 71 700 zł

▪️ wyposażenie pracowni dla technika hotelarstwa - 100 340 zł

▪️ wyposażenie pracowni dla technika żywienia i usług gastronomicznych – 227 600 zł

▪️ wyposażenie pracowni dla technika pojazdów samochodowych -  216 200 zł

▪️ wyposażenie pracowni dla technika handlowca - 82 000 zł

▪️ wsparcie nauczycieli: studia podyplomowe -  „Logistyka i spedycja”, studia podyplomowe -  „Hotelarstwo”, kurs „Kucharz I i II stopień” 6 osób, kurs „Poradnictwo żywieniowo-dietetyczne” 6 osób, kurs „Sushi” 6 osób, kurs „Cukiernik” 6 osób, kurs „Wózki widłowe” 1 osoba, kurs „Instruktor na wózki widłowe” 1 osoba, kurs „Diagnostyka samochodowa” 3 osoby (część praktyczna i teoretyczna), kurs „Obsługa obrabiarek CNC” 3 osoby, kurs „Księgowość” 1 osoba, kurs „Od teorii do praktyki logistyki-wykorzystanie symulacji biznesowych” 2 osoby.

▪️ Kursy zawodowe dla uczniów

Kurs „Carving pierwszego stopnia”,  kurs „Carving drugiego stopnia” , kurs „Barman” , kurs „Barista” , kurs „Cukiernik pierwszego stopnia”,  kurs „Cukiernik drugiego stopnia”, kurs „Kelner”, kurs „Sushi”, warsztaty „Savoir – vivre”,  warsztaty „Kuchnia molekularna”,  warsztaty „Kuchnia włoska”,  warsztaty „Kuchnia francuska”,  warsztaty „Kuchnia japońska”,  warsztaty „Dekoracja stołów”,  kurs „Florystyka”,  kurs „Dekoratorstwo wnętrz”,  kurs „Fotografia”,  kurs Lutowanie twarde, kurs „Kosztorysowanie od podstaw + Szkolenie Norma PRO”,  warsztaty Dobór i montaż pomp ciepła typu powietrze/woda,  warsztaty „Dobór i montaż instalacji fotowoltaicznych”,  warsztaty „Uprawnienia określone przepisami URE”,  szkolenie „Badania termowizyjne panele fotowoltaiczne”, kurs „Operator wózków jezdniowych ”,  kurs „Spawanie metodą MAG”,  kurs „Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,  kurs „Animator czasu wolnego” warsztaty „Autoprezentacja”,  kurs „Obsługa kas fiskalnych i kart płatniczych”,  kurs „Język angielski zawodowy”,  warsztaty „Praca w zespole”.

🟢 Projekt „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

Projekt wieloletni realizowany od 2018 roku. Zakończył się 31 grudnia 2023 roku. Łączna wartość to około 120 mln zł. Wartość projektu dla szkół powiatu garwolińskiego to 3 849 755 zł. W projekcie uczestniczyły 4 zespoły szkół prowadzone przez Powiat Garwoliński, w tym Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem. W ramach projektu zrealizowano zajęcia pozalekcyjne, kursy, staże i praktyki zawodowe (30 uczniów), innowacje pedagogiczne. W roku 2023 dla ZS Miętne został zakupiony sprzęt do pracowni zawodowej maszyn i urządzeń rolniczych: brona polowa zębowa ciężka hydrauliczna składana za 16 tys. zł i stanowisko testowania wtryskiwaczy za 38 tys. zł. W minionych latach w ramach innowacji zakupiono wyposażenie do pracowni gastronomicznej za około 65 000 zł.

🟢 Projekt „Dobry zawód – dobra przyszłość” realizowany przez Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem w partnerstwie z Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego. Wartość całkowita projektu 1 014 075,00 zł. Projekt realizowany w okresie od: 02.01.2023 r. do 30.11.2023 r.

Celem projektu było dostosowanie kompetencyjne uczniów, uatrakcyjnienie ich jako pracowników, tym samym zwiększenie ich szans na rynku pracy, wsparcie nauczycieli kształcenia zawodowego, zapewnienie w szkole warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy. Projekt dedykowany jest 100 uczniom i 20 nauczycielom. Podczas realizacji tego projektu zrealizowano zajęcia pozalekcyjne, kursy specjalistyczne i staże zawodowe dla uczniów oraz kursy doskonalące dla nauczycieli. Doposażono pracownie zawodowe:

▪️ Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół w Miętnem - 199 900 zł;

▪️ Wyposażenie pracowni spedycji - 76 000 zł;

▪️ Wyposażenie pracowni hotelarskiej – jednostka mieszkalna - 35 800 zł;

▪️ WĘZEŁ HIGIENICZNO-SANTARNY;

▪️ Wyposażenie pracowni gastronomicznej (wyposażenie 8 stanowisk pracy dla uczniów) - 88 100 zł;

▪️ Doskonalenie zawodowe nauczycieli: kurs - Grafika komputerowa, kurs - Układy klimatyzacji samochodowych, kurs – Budowa i diagnostyka układów zasilania nowoczesnych silników diesel, kurs - Technika hybrydowa w pojazdach samochodowych, kurs – Techniki procedur diagnostycznych maszyn rolniczych, kurs – Automatyczne skrzynie biegów, kurs – Zarządzanie kuchnią, mentoring kuchni, tworzenie konceptów gastronomicznych

▪️ Kursy zawodowe dla uczniów: kurs kelnerski, grafika komputerowa, fotograficzny, urządzanie wnętrz, dekorowanie stołów, barista, kuchnie świata, kuchnia świąteczna i okazjonalna, tajemnice czekolady, cukiernik – monoporcje, ręczny wyrób czekolad i pralin,  carving, zarządzanie transportem, spedycja i transport w transakcjach krajowych i międzynarodowych, reklamacje i roszczenia przewoźnika drogowego i spedytora, spawanie metodą MAG, badania termowizyjne, obsługa sieci i urządzeń do 1kV, lutowanie twarde, wózki widłowe, prawo jazdy kategorii B (20 osób), szkolenie z kompetencji TIK, kompetencji i umiejętności uniwersalne, mentoring i coaching.

🟢 Realizacja projektów edukacyjnych mobilności zagranicznej uczniów w ramach Programów Erasmus+ i POWER:

  1. „Włoskie staże uczniów z Miętnego” (PO WER). Projekt realizowany był przez Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem. Jego wartość to 642.819,65 zł. Realizowany był na terenie Włoch. Okres realizacji 01.10.2018r. – 30.11.2019r. Uczestniczyło w nim 80 uczniów i 10 opiekunów. Realizowane były staże uczniowskie.
  2. „Miętne odkrywa Europę – edycja I - ponadnarodowa mobilność uczniów” (POWER). Wartość projektu 246 576,00 złote. Projekt realizowany był na terenie Grecji przez uczniów z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem. Okres realizacji 01.07.2021r. – 30.06.2022r. W projekcie brało udział 31 uczniów i 4 opiekunów. W ramach projektu mobilności realizowane były wyjazdy do Grecji w celu wspólnej pracy z uczniami i kadrą ze szkoły partnerskiej.
  3. „Miętne odkrywa Europę – edycja II - ponadnarodowa mobilność uczniów” (ERASMUS+). Wartość projektu 42 034 Euro. Projekt realizowany jest na terenie Grecji przez uczniów z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem. Okres realizacji 01.12.2021r. – 30.11.2022r. W  projekcie bierze udział 25 uczniów i 3 opiekunów. W ramach projektu mobilności realizowane są wyjazdy do Grecji w celu wspólnej pracy z uczniami i kadrą ze szkoły partnerskiej.
  4. „Miętne odkrywa Europę – edycja III - ponadnarodowa mobilność uczniów” (POWER). Wartość projektu 169 530,00 zł. Projekt realizowany jest na terenie Grecji przez uczniów z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem. Okres realizacji 01.06.2022r. – 30.11.2022r. W  projekcie bierze udział 20 uczniów i 4 opiekunów. W ramach projektu mobilności realizowane są wyjazdy do Grecji w celu wspólnej pracy z uczniami i kadrą ze szkoły partnerskiej.
  5. „Włoskie staże zawodowe” (Erasmus+). Wartość projektu wynosi 58 059 EURO. Projekt trwa 12 miesięcy, od dnia 31.12.2021 r. do dnia 30.12.2022 r.. W projekcie bierze udział 30 uczniów i 4 opiekunów z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem. W ramach projektu mobilności realizowane są wyjazdy do Włoch w celu odbycia stażu u pracodawców.
  6. Projekt „Miętne odkrywa Europę”. Projekt realizowany w ramach akredytacji. Kwota przyznanej dotacji: 71 972,00 EUR. Liczba uczestników: 34 uczniów + 3 opiekunów; 3 nauczycieli (kursy i szkolenia); 1 nauczyciel – Job-shadowing. Realizacja projektu: 1. grupa  - Grecja – wyjazd 15.10.2023r. – 29.10.2023r., 2 grupa – Włochy – planowany wyjazd wiosna 2024r.
  7. Projekt „Europejska jakość” (staże zawodowe uczniów) w ramach programu Erasmus+. Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. Uczestnicy: 30 uczniów +4 opiekunów. Kwota dofinansowania: 74 443,00 EUR. Realizacja projektu: 1 grupa: staże zawodowe uczniów w Hiszpanii – 4 grudnia - 17 grudnia 2023r.: 2 grupa: staże zawodowe uczniów we Włoszech – planowany wyjazd na wiosnę 2024r.
  8. Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i kadry Zespołu Szkół w Miętnem” dzięki międzynarodowej mobilności”. Dofinansowanie projektu z listy rezerwowej programu Erasmus+ w ramach programu FERS. Kwota dofinansowania: 218 044,72 zł. 1 grupa 28 uczniów do Grecji; 2 grupa -24 uczniów - Włochy.  Planowana realizacja – wiosna 2024r;

Podczas spotkania zaproszeni Gości odwiedzili pracownie znajdujące się w budynku warsztatów przy Zespole Szkół w Miętnem oraz pracownie znajdujące się w szkole wyremontowane ze środków unijnych a także nowopowstałą ekopracownię ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uczniowie przedstawili również skecz pt. "Lotnisko" kabaretu Limo, a także zaprezentowali utwory muzyczne pod kierunkiem Pana Tomasza Paziewskiego - nauczyciela muzyki w ZS im. Stanisława Staszica w Miętnem. Na koniec przybyli Goście mieli okazję spróbować dań kuchni greckiej, hiszpańskiej i włoskiej przygotowanej przez uczniów.