Przejdź do treści strony

Forum Przedsiębiorczości z udziałem PARP

W piątek, 3 lutego w auli Zespołu Szkół im. S. Staszica w Miętnem odbyło się Forum Przedsiębiorczości Powiatu Garwolińskiego. W jego trakcie zaprezentowano całe spektrum wsparcia, z którego mogą korzystać przedsiębiorcy za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Aktualna oferta szkoleniowo-doradcza dla firm i nowe Fundusze Europejskie to tylko niektóre z poruszanych podczas spotkania tematów.

O możliwościach pozyskiwania funduszy za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości opowiedziała Pani Grażyna Czerwińska, ekspert Departamentu Komunikacji i Marketingu, PARP. Przedsiębiorcy uzyskali informację o nowej perspektywie na lata 2021-2027, dającej możliwość pozyskania środków finansowych dla wszystkich firm: od startupów, przez mikro, małe, średnie do dużych przedsiębiorstw. W trakcie Forum poruszone zostały kluczowe tematy takie jak: innowacje, badania, inwestycje, rozwój kompetencji pracowniczych i inne.

Konferencja była dla przedsiębiorców doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, a także do bezpośrednich rozmów i konsultacji ze specjalistami z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ofertę Powiatowego Urzędu Pracy dla przedsiębiorców przestawił krótko dyrektor PUP w Garwolinie Marcin Zboina, który zaprosił do dalszej współpracy.

W spotkaniu udział wzięli: Senator RP Maria Koc, Poseł Maciej Górski, Starosta Garwoliński Mirosław Walicki, Wicestarosta Marek Ziędalski, kierownik Departamentu Komunikacji i Marketingu PARP Karol Demski, lokalni samorządowcy, pracownicy PUP w Garwolinie, przede wszystkim liczne grono przedsiębiorców z terenu powiatu garwolińskiego.

Organizatorami konferencji byli: Senator RP Maria Koc oraz Starosta Garwoliński Mirosław Walicki.

------------------------------------------------

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest państwową osobą prawną działającą
w ramach Grupy PFR powołaną do zarządzania funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich.