Przejdź do treści strony

Hala pneumatyczna w Miętnem oficjalnie otwarta!

Kompleks sportowy zarządzany przez Powiatowy Ośrodek Sportu-Hotel Miętne przy ul. Głównej 45 wzbogacił się w nowoczesną halę pneumatyczną, która „okrywa” boisko piłkarskie. W poniedziałek, 30 stycznia 2023 r. dokonano oficjalnego otwarcia tzw. balonu, który jest jednym z dwudziestu tak dużych obiektów w Polsce!

W uroczystości udział wzięli: ks. pułkownik Grzegorz Kamiński, Poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Bielan, Senator RP Maria Koc, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Arkadiusz Czartoryski, Posłowie na Sejm RP: Teresa Wargocka oraz Maciej Górski, zastępca dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego w Ministerstwie Sportu i Turystyki Robert Juchniewicz, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Krzysztof Żochowski, Kierownik Delegatury MUW w Siedlcach Anna Kaszuba, Członkowie Zarządu i Rady Powiatu Garwolińskiego, Skarbnik Powiatu Jolanta Zawadka, Wójtowie i Burmistrzowie z Powiatu Garwolińskiego, komendanci oraz kierownicy służb i inspekcji, dyrektorzy jednostek oświatowych z powiatu garwolińskiego, Pracownicy Wydziału Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Garwolinie na czele z dyrektorem Dariuszem Tarczyńskim, wykonawca inwestycji Panorama Obiektów Sportowych, koordynator ds. kontaktów z Samorządami Fundacji Instytut Rzeczypospolitej im. Pawła Włodkowica Elżbieta Woźniak–Sionek, wiceprezes Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej Artur Kolator, prezesi, przedstawiciele klubów sportowych oraz działacze sportowi z naszego powiatu. Gospodarzami uroczystości był Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki oraz Kierownik Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnem Janusz Kowalski. Uroczystość prowadził Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego Marek Ziędalski.

- Sport i aktywność fizyczna jest bardzo ważna w rozwoju dzieci i młodzieży. W Powiecie Garwolińskim stawiamy na sport, wiemy, że nawet najlepsze inicjatywy wymagają dużego zaangażowania działaczów sportowych oraz środków finansowych do ich realizacji – mówił podczas rozpoczęcia Wicestarosta Marek Ziędalski.

Sekretarz stanu w MSiT Arkadiusz Czartoryski nie krył radości z faktu, że z roku na rok wydatki na sport z budżetu państwa rosną. Dotowane są wielkie inwestycje i bieżąca działalność sportowa. W naszym powiecie, m. in: w Górznie, Garwolinie, Łaskarzewie czy Miętnem szereg inwestycji powstało, albo powstanie właśnie dzięki wsparciu MSiT. Minister przybliżył ponadto zgromadzonym programy i inicjatywy realizowane przez MSiT, z których w najbliższym czasie będą mogły skorzystać kluby sportowe.

Oficjalnie otwarta, nowoczesna hala pneumatyczna pochłonęła blisko 2,24 mln zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Budowy Zadaszeń Boisk Piłkarskich – edycja pilotażowa 2020 kwotą w wysokości 1 mln 158 tys. zł.

- Pomysł na budowę hali pneumatycznej narodził się już na początku roku 2020. Inwestycja napotkała na niemałe trudności, ze względu przerwy w łańcuchu dostaw, ale dzięki wykonawcom i współpracy wykonawców z Wydziałem Inwestycji udało się ją doprowadzić do szczęśliwego końca - podkreślał w swoim przemówieniu Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki. Dzięki hali pneumatycznej w okresie zimowym zawodnicy mogą trenować, bez względu na pogodę. Zrealizowana inwestycja stwarza zatem jeszcze lepsze warunki dla rozwoju piłkarskich umiejętności dla naszych Mieszkańców i Gości. Nawet pobliska Warszawa może zazdrościć nam takich sportowych inwestycji. Starosta złożył podziękowania dla wszystkich, którzy zaangażowali się w powstanie tak dużego zadaszonego obiektu – Parlamentarzystom, Radnym oraz Pracownikom Starostwa.

Gratulacje i wielkie słowa uznania popłynęły od Europosła Adama Bielana, Senator RP Marii Koc, Parlamentarzystów: Teresy Wargockiej i Macieja Górskiego. Wszyscy podkreślali jak ważne jest wsparcie finansowe sportowych inwestycji, bowiem w ten sposób możliwa jest realizacja zadań, które do tej pory były nieosiągalne ze względów finansowych dla lokalnych samorządów.

Srebrny Krzyż Zasługi dla Stanisława Buszty

Ważnym i podniosłym punktem wydarzenia było odznaczenie Srebrnym Krzyżem Zasługi - Pana Stanisława Busztę w uznaniu za zasługi dla sportu. Z inicjatywy Klubu Sportowego Wilga Garwolin oraz samorządu powiatowego, Starosta powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki wystąpił do Ministra Sportu i Turystyki o nadanie Srebrnego Krzyża Zasługi. Odznaczenie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę oficjalnie wręczyli Sekretarz stanu w MSiT Arkadiusz Czartoryski, Poseł do PE Adam Bielan oraz Senator RP Maria Koc.

Stanisław Buszta jest oddanym trenerem, który od blisko 50 lat pełni ofiarną działalność nauczycielską, społeczną i sportową. W swojej pracy wyróżnia się wiedzą trenerską i wychowawczą. Daje młodzieży dobry przykład podstawą pełną poświęcenia, przez lata motywuje do aktywności fizycznej kolejne pokolenia. Pod jego skrzydłami młodzi sportowcy osiągają sukcesy na arenie wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Pan Stanisław jest człowiekiem legendą garwolińskiego sportu. Nadanie Srebrnego Krzyża Zasługi jest wspaniałym zwieńczeniem obchodzonego w 2022 roku 100-lecia Garwolińskiego Klubu Sportowego „Wilga”, z którym Pan Stanisław Buszta związany jest od 1974 roku. 

Mecz otwarcia , poświęcenie i symboliczne przecięcie wstęgi

Pomimo niesprzyjającej pogody i padającego deszczu ze śniegiem piłkarze JUNIOR BIAŁYSTOK i MAZOVIA MIĘTNE mogli spokojnie rozegrać mecz otwarcia. Hala pneumatyczna, która okrywa miętniańskie boisko o wymiarach 100 na 65m wyposażona w system grzewczo-nadmuchowy i  oświetlenie doskonale zdała swój egzamin!

Nowy obiekt poświęcił proboszcz parafii Miętne ks. pułkownik Grzegorz Kamiński.

 Ostatnim punktem oficjalnej części otwarcia było symboliczne przecięcie wstęgi.