Przejdź do treści strony

II Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Powiatu Garwolińskiego.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Garwolińskiego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Garwolińskiego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu Garwolińskiego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Garwolińskiego.
  8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między Sesjami.
  9. Sprawy różne.