Przejdź do treści strony

III Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego

13 czerwca 2024 (czwartek) o godz. 16:00 odbędzie się III Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2024 – 2036.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2024.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie za rok 2023.
  5. Debata nt. raportu o stanie Powiatu Garwolińskiego za rok 2023.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Garwolińskiego wotum zaufania.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Garwolińskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2023.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Garwolińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023.
  9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między Sesjami.
  10. Sprawy różne.