Przejdź do treści strony

Kolejne inwestycje drogowe w Powiecie Garwolińskim będą służyć Mieszkańcom!

Otwarcie przebudowanego mostu na przepust w Nowym Goniwilku, gmina Żelechów

W południe odbyło się symboliczne otwarcie przebudowanego mostu na przepust w miejscowości Nowy Goniwilk w gminie Żelechów. Po dawnym drewnianym moście nie ma już śladu, w jego miejsce powstał ponad 13 metrowy przepust. Inwestycja ta pochłonęła 1 187 158,32 zł, została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 651 749,92 zł. Inwestycja była realizowana od lipca do listopada br. przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. Poświęcenia inwestycji dokonał ks. prałat Eugeniusz Filipiuk proboszcz parafii Zwiastowania NMP w Żelechowie.


- Chciałbym podziękować obecnym tu Parlamentarzystom, za środki, które spływają tak szerokim strumieniem do Powiatu Garwolińskiego. Dzięki temu realizujemy tak duże inwestycje – to skok cywilizacyjny dla naszego Powiatu – mówił podczas otwarcia Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki. Dziękował obecnym Parlamentarzystom – Senator Marii Koc, która jest ambasadorem naszego powiatu, obecnym Posłom Maciejowi Górskiemu i Grzegorzowi Woźniakowi,  Radnym Rady Powiatu na czele z Wiceprzewodniczącym Kazimierzem Sionkiem, Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg Markowi Jonczakowi i wszystkim Pracownikom oraz wykonawcy inwestycji z Lubartowa.

Dążymy do stworzenia coraz lepszej sieci komunikacyjnej, aby mieszkańcy mieli komfort podróżowania, ale przede wszystkim, aby droga do domu, szkoły, lekarza była bezpieczna, a wyrazem tego są symbolicznie otwierane inwestycje drogowe.

Otwarcie przebudowanej drogi w Lalinach, gmina Borowie, która łączy powiat garwoliński z powiatem mińskim

W miejscowości Laliny w gminie Borowie symbolicznie przecięto wstęgę i otwarto przebudowaną drogę powiatową nr 2235W Redzyńskie – Laliny. Dzięki zrealizowanej inwestycji został zmodernizowany kilometr drogi powiatowej, ułatwiającej połączenie komunikacyjne powiatu garwolińskiego z powiatem mińskim. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. Podczas trwających od września do listopada br. prac w modernizowany odcinek wbudowano łącznie 1105 ton asfaltobetonu, wykonano utwardzone pobocza oraz odwodnienie korpusu drogowego. Całkowita wartość przebudowy wynosiła 1 351 546,69 zł, wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład to 741 999,13 zł. Poświęcenia przebudowanego odcinka drogi dokonał ks. Bogusław Wnuk  – proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy  w Latowiczu.

Sieć komunikacyjna umożliwiająca szybkie i bezpieczne przemieszczanie się to jeden z priorytetów Samorządu Powiatu Garwolińskiego. Powiat Garwoliński partycypuje w środkach inwestycyjnych z różnych programów rządowych w sposób ponadprzeciętny w skali całego kraju. Otrzymaliśmy wielomilionowe wsparcie, co umożliwia realizację wielu inwestycji powiatowych. Uzyskane dofinansowanie pozwala zwiększyć bezpieczeństwo i komfort użytkowników dróg. Kolejne otwierane odcinki przebudowanych dróg to dowód na to, że nasz region prężnie się rozwija korzystając z dostępnych form wsparcia.

- Dziękujemy Parlamentarzystom za otrzymane wsparcie, Radnym za to, że przeznaczamy tak duże środki jak nigdy na inwestycje drogowe. Korzystamy ze środków rządowych i patrzymy w przyszłość, by tych inwestycji było jak najwięcej – mówił podczas otwarcia Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki.

Otwarcie przebudowanej ul. Borowskiej w Parysowie

W Parysowie symbolicznie otwarto przebudowany 300 m odcinek drogi powiatowej nr 1317W Parysów – Gózd – Borowie przy ul. Borowskiej. W ramach zadania, które było realizowane od września do listopada br. wykonano obustronne chodniki o łącznej długości ponad 600 m, a w odcinek wbudowano łącznie 372 tony asfaltobetonu. Wartość całkowita zadania to 689 070,98 zł,  kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosiła 378 299,97 zł. Poświęcenia przebudowanej ulicy dokonał ks. kanonik Włodzimierz Tendorf – proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Parysowie.

Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki podczas spotkania wyraził ogromną radość z oddania kolejnej inwestycji. Jak podkreślał: - Działamy tak, aby Mieszkańcy byli zadowoleni, by te nasze małe Ojczyzny były coraz piękniejsze.  

- Składam gratulacje władzom samorządowym za zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej, czego wyrazem jest dzisiaj symbolicznie otwierana inwestycja drogowa  - mówiła Senator RP Maria Koc, życząc jednocześnie, by zapach asfaltu unosił się w Powiecie Garwolińskim jak najczęściej. 

Wszyscy, którzy zabierali głos byli zgodni, że dobra współpraca daje wspaniałe efekty i za tą współpracę, zaangażowanie i prace dziękowali.


To kolejna inwestycja drogowa oddawana w ostatnim czasie, którą udało się zrealizować dzięki pozyskanym środkom rządowym. To kolejny krok milowy w rozwoju infrastruktury drogowej w naszym powiecie. 

Pełna fotorelacja z uroczystości na naszym profilu społecznościowym.