Przejdź do treści strony

Konkurs kulinarny dla KGW Powiatu Garwolińskiego "Regionalne i lokalne"

Konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Garwolińskiego „Regionalne i lokalne” na najsmaczniejszą potrawę z jabłkami

Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnem zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z Powiatu Garwolińskiego do wzięcia udziału w konkursie kullinarnym „Regionalne i lokalne” na najsmaczniejszą potrawę z jabłkami.

Tematem tegorocznego konkursu są autorskie przepisy na potrawy z wykorzystaniem jabłek w jednej z form:  zupa, przystawka, danie główne, deser itp. Zapraszamy KGW do przekazywania na konkurs przepisów na potrawy, których głównym składnikiem będą nasze polskie, regionalne owoce jakimi są jabłka.

W konkursie może wziąć udział Koło Gospodyń Wiejskich posiadające wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich koła utworzonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich oraz KGW, które działają w oparciu o ustawę z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do  zaprezentowania i poddania ocenie komisji konkursowej zgłoszonej potrawy wraz z przepisem podczas konkursu, który odbędzie się w czasie II Festiwalu Etnograficznego Powiatu Garwolińskiego, który odbędzie się 6 sierpnia 2023 r.
w Miętnem.

Zapieczętowaną kopertę z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy złożyć osobiście w Powiatowym Centrum Kultury i Promocji w Miętnem lub przesłać za pośrednictwem poczty do siedziby Organizatora: Powiatowe Centrum Kultury i Promocji ul. Główna 55, Miętne, 08-400 Garwolin z dopiskiem „Konkurs Kulinarny KGW”.     

Termin składania prac upływa 14 lipca 2023 r. w przypadku nadesłania prac za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Senator RP Maria Koc oraz Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki.

Zasady konkursu

 1. Etap I - Każde KGW przesyła jeden autorski przepis z nazwą potrawy, której jednym z głównych składników jest jabłko, jej składnikami, opisem przygotowania oraz wydrukowanym zdjęciem. Zdjęcie potrawy ponadto należy przesłać w formie elektronicznej na adres biuro@dworekmietne.pl dodnia14 lipca 2023 r.
 2. Spośród nadesłanych przepisów kulinarnych komisja konkursowa, powołana przez Organizatora dokona ocena  zgłoszonych przepisów według kryteriów podanych na karcie oceny stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Komisja konkursowa na podstawie dokonanej oceny wyłoni 13 uczestników do II etapu konkursu. Koła Gospodyń Wiejskich, które zakwalifikowały się do II etapu  zostaną o tym poinformowane do dnia 21 lipca 2023 r.
 3. Etap II konkursu odbędzie się podczas II Festiwalu Etnograficznego w dniu 6 sierpnia 2023 r. w Miętnem. Wezmą w nim udział KGW wyłonione w I etapie konkursu, które zaprezentują zgłoszone potrawy komisji konkursowej,
  następnie ta wyłoni zwycięzców.
 4. Uczestnicy II etapu konkursu zobowiązani są do przywiezienia gotowych potraw i ich zaprezentowania podczas trwania konkursu.
 5. Uczestnicy przygotowują jedną porcję konkursową (pokazową) potrawy do oceny wizualnej przez komisję konkursową oraz minimum 4 porcji do degustacji.
 6. Wszelkie produkty niezbędne do wykonania potraw oraz ich koszty leżą po stronie startujących w konkursie.
 7. Uczestnicy konkursu będą mieli zabezpieczone przez Organizatora miejsca wystawowe wraz ze stołami w celu oceny przez komisję. Otrzymają jednolite wzory wizytówek z nazwą uczestnika i prezentowanej potrawy. 

Cel Konkursu

 1. Popularyzacja własnego dziedzictwa kulinarnego naszego regionu oraz zdrowej kuchni opartej na jabłkach.
 2. Upowszechnianie walorów zdrowotnych i smakowych tradycyjnie wytwarzanych potraw z jabłkami.
 3. Promowanie regionalnych potraw, płodów rolnych a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.
 4. Prezentacja dorobku i tradycji kulinarnych Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Garwolińskiego.
 5. Aktywizacja środowisk wiejskich w oparciu o lokalne zwyczaje i umiejętności.
 6. Wymiana doświadczeń i przepisów kulinarnych

Nagrody

 1. Prace nagrodzone miejsca I-III oraz dziesięć miejsc wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe.
 2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowy dyplom.
 3. Wyniki konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 6 sierpnia 2023 r. podczas II Festiwalu Etnograficznego
  Powiatu Garwolińskiego w Miętnem.

Więcej w Regulaminie

 

Regulamin Konkursu kulinarny "Regionalne i lokalne"
Regulamin​_2023​_Regionalne​_i​_lokalne.pdf 0.20MB
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu​_Formularz Zgłoszeniowy
Załącznik​_nr​_1​_do​_Regulaminu​_konkursu​_Formularz​_Zgłoszeniowy.docx 0.02MB
Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu​_Karta Oceny Komisji Konkursowej
Załącznik​_nr​_2​_do​_Regulaminu​_konkursu​_Karta​_Oceny​_Komisji​_Konkursowej.pdf 0.09MB
Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu​_Klauzula informacyjna
Załącznik​_nr​_3​_do​_Regulaminu​_konkursu​_Klauzula​_informacyjna.pdf 0.10MB