Przejdź do treści strony

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2023-2025

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
na lata 2023–2025.

Głównym celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag i wniosków, które należy przekazać w formie pisemnej, za pomocą  załączonego poniżej formularza konsultacji,  do dnia 15 listopada 2023r. drogą elektroniczną na adres e-mail: wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl bądź pocztą tradycyjną na adres: ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin.

Opinie i uwagi, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach!