Przejdź do treści strony

LXII Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego - 26 maja 2023 r.

Proponowany porządek obrad.

 1. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji (LX/2023 z dn. 16.03.2023 r. i LXI/2023 z dn. 10.05.2023 r.)
 2. Informacja o bieżącej działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie i dostępie mieszkańców do poradni i badań specjalistycznych.
 3. Informacja o stanie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2022/2023 oraz stanu nawierzchni dróg powiatowych w sezonie 2022/2023.
 4. Informacja o ocenie zasobów pomocy społecznej Powiatu Garwolińskiego na dzień 31 grudnia 2022 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej starego odcinka drogi wojewódzkiej nr 805 w m. Lipówki gm. Pilawa zastąpionego nowo wybudowanym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 805.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat garwoliński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutów Ośrodkowi Pomocy Dziecku „Zielone Izdebno” 1 w Izdebnie Kolonii oraz Ośrodkowi Pomocy Dziecku „Zielone Izdebno” 2 w Izdebnie Kolonii.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Łaskarzew na prowadzenie szkoły ponadpodstawowej pięcioletniego technikum.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Radnego Gminy Trojanów dotyczącej utwardzenia kostką brukową pobocza drogi powiatowej w Woli Życkiej oraz Dębówce gm. Trojanów.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023.
 15. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między Sesjami.
 16. Sprawy różne.