Przejdź do treści strony

LXV Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego

Informujemy, że dnia 15 września 2023 (piątek) o godz. 16:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Mazowieckiej 26 odbędzie się LXV Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Gospodarstwa Rolnego w Miętnem w 2022 r.
 3. Sprawozdania z działań podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” na obszarze Powiatu Garwolińskiego. 
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w I półroczu 2023 r.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania skargi według właściwości.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Garwoliński oraz podziału środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2023 - 2036. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023.
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między Sesjami.
 11. Sprawy różne.