Przejdź do treści strony

LXVIII Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego

Informujemy, że dnia 30 listopada 2023 r. o godz. 15.00 odbędzie się LXVIII Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego.

 

 1. Proponowany porządek obrad:
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Garwolińskiego za rok szkolny 2022/2023.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie.
 5. Podjęcie uchwały zmianiającej uchwałę w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Garwoliński oraz podziału środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2024 za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu garwolińskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w Powiecie Garwolińskim w 2024 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2023 – 2036. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023.
 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między Sesjami.
 12. Sprawy różne.